woensdag, 14. februari 2007 - 9:58

Onderzoek naar panden mevrouw Chang uitgebreid

Utrecht

De gemeente Utrecht heeft een voorlopig vooronderzoek naar het woningbezit van mevrouw Chang verricht. Bij inspectie van bouwbeheer en de brandweer zijn bij alle vijf onderzochte panden brandgevaarlijke situaties geconstateerd. Het gemeentebestuur heeft nu besloten het onderzoek uit te breiden.

Alle vijf onderzochte panden werden bewoond door meer dan vijf personen, terwijl er geen gebruiksvergunning verleend was. Deze is verplicht bij zes of meer bewoners. In alle panden is het aantal bewoners nu teruggebracht naar vijf. Mevrouw Chang heeft zes bewoners vervangende woonruimte aangeboden. Een zevende bewoner heeft zelf een andere kamer gevonden.

Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten het onderzoek uit te breiden en alle 38 panden die mevrouw Chang in Utrecht bezit heeft, te onderzoeken. Het vermoeden bestaat dat mevrouw Chang handelt in strijd met de huisvestingswet en de bouwverordening. Het onderzoek wordt deze en volgende week uitgevoerd. Op grond van de resultaten van dit onderzoek zal het gemeentebestuur passende maatregelen nemen.

Mevrouw Chang heeft inmiddels voor 22 panden een omzettingsvergunning aangevraagd. Dit is gebeurd nadat de gemeente vorige maand besloot tot herinvoering van de heffing voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar kamersgewijze verhuur. Bij 13 van de panden staat het bestemmingsplan kamersgewijze verhuur niet zonder meer toe. De gemeente zal mevrouw Chang hierop wijzen, zodat zij een vrijstelling van het bestemmingsplan aan kan vragen.
Provincie:
Tag(s):