woensdag, 31. januari 2007 - 9:40

Spectaculaire daling aantal bijstands-uitkeringen

Rotterdam

Rotterdam telde eind vorig jaar 3.400 klanten minder dan aan het begin van het jaar. Eind 2006 waren er nog 33.600 bijstandsgerechtigden over. Het aantal Rotterdammers dat een uitkering ontving is daarmee in 2006 met 9% gedaald.

Vergeleken bij de andere drie grote steden (Amsterdam, Den Haag en Utrecht) valt de daling van het Rotterdamse WWB-bestand (Wet Werk en Bijstand) fors hoger uit. Zo is het aantal jongeren dat een uitkering ontvangt bij het Jongerenloket (17 tot 23 jaar) in een jaar tijd bijna gehalveerd.

Deze spectaculaire daling toont aan dat de Rotterdamse aanpak werkt. Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rotterdam heeft goede resultaten bereikt door specifieke doelgroepen op een intensieve manier te begeleiden. De verschillende SoZaWe-districten in Rotterdam hebben hun klantenbestand bekeken en gezocht naar methoden die aanslaan bij de specifieke klantengroep.

Een van de projecten die hieruit is voortgekomen is ExIT (Extra Intensieve Trajectbegeleiding): langdurig werklozen worden daarin gekoppeld aan een zogeheten multidisciplinair Exit-team, bestaande uit een acquisiteur, een maatschappelijk werker, een psycholoog en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Het team biedt klanten intensieve hulp bij het oplossen van belemmeringen op weg naar werk. ExIT helpt mensen te focussen op mogelijkheden in plaats van belemmeringen. De aanpak blijkt succesvol om langdurig werklozen binnen een jaar aan werk te helpen.
Provincie:
Tag(s):