woensdag, 14. maart 2007 - 9:44

Veel ondervoeding in ziekenhuizen

Amsterdam

Zorgverzekeraar OHRA gaat participeren in twee projecten die ondervoeding in ziekenhuizen moeten terugdringen. In samenwerking met het HagaZiekenhuis in Den Haag en 't Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer wordt het komend jaar een recent ontwikkelde aanpak getest.

Zieke mensen eten vaak lange tijd te weinig, met als gevolg dat zij ondervoed raken. In slechts een kwart van de gevallen wordt dit tijdig gesignaleerd. Met een gerichte screening voor behandeling en na de operatie blijkt ondervoeding echter goed te kunnen worden opgespoord en aangepakt. Wanneer daarna de ondervoeding gericht wordt aangepakt, kan een patiënt een behandeling of eventuele operatie beter doorstaan.

OHRA verwacht met het project ook beter inzicht te krijgen in de kwaliteitseisen die aan ziekenhuizen gesteld mogen worden op dit vlak. De uitkomsten kunnen mogelijk worden doorvertaald naar nieuwe normen bij toekomstige zorgcontractering. Ondervoeding in ziekenhuizen is een veel voorkomend probleem. Afhankelijk van het ziektebeeld is 30 tot 85% van de patiënten bij opname al in meer of mindere mate ondervoed door gebrek aan vitaminen, eenzijdige voeding of anderszins.
Provincie:
Tag(s):