donderdag, 3. mei 2007 - 7:24

Vliegtuigbom wordt snel onschadelijk gemaakt

IJmuiden

De Amerikaanse vliegtuigbom die vrijdag 27 april 2007 werd gevonden bij werkzaamheden op het Middensluiseiland in IJmuiden, zal op korte termijn onklaar gemaakt worden. Dit is de uitkomst van overleg tussen de gemeente Velsen, het Explosieven Opruimingscommando EOC/EOD, Rijkswaterstaat, Centraal Nautisch Beheer, politie en de brandweer Velsen. Het exacte tijdstip waarop dit gaat gebeuren is op dit moment nog niet bekend.

Volgens de EOC/EOD is de situatie stabiel en is er geen direct gevaar voor de omgeving. Uit voorzorg is er een hoeveelheid zand over de bom aangebracht om hitte-inwerking door zonnestraling tegen te gaan.

De twee ontstekers van de bom zullen verwijderd worden waarna de bom op een andere plek tot ontploffing zal worden gebracht. Deze locatie in nog niet bekend. Bij de ontmanteling en ontruiming zullen beschermende maatregelen genomen worden waardoor het niet noodzakelijk is een gebied te evacueren.

Wel zullen bewoners en medewerkers van bedrijven in de directe omgeving tijdens de ontmanteling minimaal 1 uur binnen moeten blijven en zullen auto- en vaarwegen in de directe omgeving tijdelijk afgesloten worden. De betrokkenen worden hierover spoedig geïnformeerd.

Tevens is afgesproken dat voor de zekerheid het gebied waar de werkzaamheden van Rijkswaterstaat plaatsvinden, de komende dagen aanvullend onderzocht zal worden op mogelijk nog aanwezige projectielen. Dit betreft het gebied op de landtong waar de werkzaamheden worden uitgevoerd en waarvan nog onbekend is of hier nu nog explosief materiaal ligt.

Rijkswaterstaat mag haar werkzaamheden op het terrein de komende dagen voortzetten waarbij beperkende maatregelen zijn afgesproken. De werkzaamheden vinden op voldoende afstand van het projectiel plaats.

De landtong waar de bom zich bevindt is afgesloten voor publiek
Provincie:
Tag(s):