dinsdag, 15. april 2008 - 21:44

Inwoners Coevorden erg tevreden over geboden ondersteuning

Coevorden

De gemeente Coevorden scoort goed in een landelijk onderzoek onder mensen die vanwege een lichamelijk beperking om hulp bij het huishouden en gehandicaptenvoorzieningen hebben gevraagd. Inwoners van de gemeente zijn erg tevreden over de door de gemeente geboden ondersteuning. Dat blijkt uit het rapport ‘Tevredenheid cliënten Wmo 2007’, waarin de gemeente Coevorden wordt vergeleken met 133 andere Nederlandse gemeenten.

Uit het rapport blijkt dat 97 procent van de cliënten uit de gemeente Coevorden vindt dat de ondersteuning voldoet aan de verwachtingen (bij andere gemeenten was dit 94 procent). Ook is 94 procent van de cliënten positief over de mate waarin ondersteuning helpt bij het zelfstandig wonen en meedoen aan de maatschappij (andere gemeenten: 92 procent). Respondenten uit de gemeente Coevorden gaven gemiddeld een 7,7 voor de aanvraagprocedure voor ondersteuning (andere gemeenten: 7,4).

Het gemiddelde rapportcijfer voor de hulp bij het huishouden is in de gemeente Coevorden een 8,3 (andere gemeenten: 8,1). Cliënten gaven gemiddeld een 7,4 voor hulpmiddelen (zoals rolstoelen, scootmobielen en woonvoorzieningen), in andere gemeenten gaven cliënten gemiddeld een 7,1.

In de Wmo gaat het om het welbevinden van mensen. Omdat het om mensen gaat, hebben burgers een centrale positie in de uitvoering van de wet. Daarom raadpleegt de gemeente Coevorden burgers intensief bij de vormgeving van Wmo-beleid. Ook bij de verantwoording achteraf is de mening van de burger belangrijk: gemeenten moeten jaarlijks een tevredenheidonderzoek houden onder vragers naar maatschappelijke ondersteuning. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau SGBO.
Provincie:
Tag(s):