dinsdag, 15. juli 2008 - 12:21

Speciale eenheden functioneren zoals het moet

Den Haag

Uit de evaluatie van het stelsel van speciale eenheden blijkt dat de Dienst Speciale Interventies (DSI) naar behoren functioneert. De commissie, onder voorzitterschap van de oud Directeur-generaal rechtshandhaving mr. drs. C.W.M. Dessens, concludeert in haar rapport dat er vertrouwen is in het stelsel en dat het stelsel in algemene zin aan zijn doel beantwoordt.

Een van de belangrijkste aanbevelingen in het rapport is het advies om te gaan werken met een zogenaamd 'dakpanmodel'. Het dakpanmodel biedt de mogelijkheid om de onderlinge uitwisseling van personeel te intensiveren zodat de samenhang wordt vergroot. In dit model blijft de glijdende schaal van geweldniveaus gehandhaafd maar is onderlinge versterking mogelijk wanneer dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld door een langdurige inzet.

Dat betekent in de praktijk dat een deel van het AOE-personeel bij de DSI een opleiding tot "interventiespecialist" volgt. Andersom wordt vanuit de DSI personeel bij de AOE'en geplaatst, zodat men de gewenste regelmatige inzetervaring opdoet en onderhoudt. Ook tussen de andere eenheden, de Unit Interventie (UI), gespecialiseerd in kleinschalige high-risk operaties, waarin sprake is van explosieven, zware vuurwapens, opofferingsbereidheid van verdachten en CBRN-dreigingen en de Unit Interventie Mariniers (UIM) gespecialiseerd in grootschalige, offensieve of complexe acties, zal onderzocht worden of er structurele uitwisselingsmogelijkheden zijn.
Provincie:
Tag(s):