woensdag, 19. november 2008 - 10:05

Verzorgend beroep vraagt veel van werkende

Den Haag

In 2007 ervoer ruim een derde van de werkenden in Nederland een hoge werkdruk. Ook bijna een derde verrichtte fysiek zwaar werk en bijna één op de acht werkenden ondervond een dubbele belasting. Deze laatste groep deed fysiek zwaar werk onder hoge tijdsdruk.

Ruim een derde van de werkzame beroepsbevolking werkte in 2007 naar eigen zeggen onder een hoge werkdruk. Vooral voor managers geldt dit. Ongeveer 55 procent van hen gaf aan onder hoge werkdruk te werken. Voor personen in andere hogere en academische beroepsgroepen zoals artsen en juristen gold hetzelfde, maar in mindere mate.

Bijna een derde van de werkzame personen deed voor zijn of haar gevoel fysiek zwaar werk: metselaars, timmerlieden boeren en mensen in de verzorgende beroepen kwamen voor in de top 5 van beroepsgroepen die als fysiek zwaar worden ervaren.

Top 5 beroepsgroepen voor dubbele belasting, hoge werkdruk én fysiek zwaar werk, 2007

Bijna één op de acht werkenden had met een combinatie van fysiek zwaar werk en een hoge werkdruk te maken. Zo’n dubbele belasting komt het vaakst voor bij de verzorgende beroepen. Het werk van deze beroepsgroep bestaat onder andere uit het wassen en aankleden van hulpbehoevenden. Dat is fysiek zwaar werk en levert een hoge werkdruk op, omdat meerdere hulpbehoevenden veelal in korte tijd door één persoon verzorgd moeten worden.
Categorie:
Tag(s):