dinsdag, 21. april 2009 - 21:07

‘Kinderen Doen mee" in De Wolden

Zuidwolde

De gemeente De Wolden wil kinderen uit gezinnen met een beperkt inkomen een tegoedbon aanbieden die recht geeft op een jaarabonnement van een lokale vereniging naar keuze. De gemeente vergoedt de kosten hiervan tot tweehonderd en vijftig euro per jaar.

Het kind kan bijvoorbeeld een jaar voetballen, tennissen, of muziek- of toneelles nemen. Verder betaalt de gemeente de kosten tot honderd euro voor een sportoutfit of de huur van een muziekinstrument. De Wolden kan dit Kinderen Doen Mee – project starten, omdat het kabinet in 2008 en 2009 eenmalig tachtig miljoen beschikbaar gesteld heeft aan gemeenten om deze kinderen te stimuleren om ook buiten de school actief te kunnen zijn.

Wethouder Bert Damming: ‘Binnen De Wolden is er met overtuiging voor gekozen om het beschikbare geld in te zetten om deelname van kinderen aan sport, cultuur of andere activiteiten te bevorderen. Er is ook een keuze gemaakt om meer geld vrij te maken om meerjarig beleid te kunnen garanderen. Gemeenten zijn echter vrij om het geld dat hiervoor beschikbaar gesteld is, ook daadwerkelijk in te zetten voor dit doel. Ook de wijze waarop zij dit doen is afhankelijk van de keuzes van de gemeente zelf.’

Binnen gemeente De Wolden komen kinderen uit gezinnen met een inkomen tot maximaal 120% van het minimum en een vermogen conform de norm van de Wet werk en bijstand in aanmerking. De gemeente denkt dit beleid zeker vier jaar te kunnen uitvoeren.

Om dit Kinderen Doen Mee-project uit te voeren neemt de gemeente de komende weken contact hierover met plaatselijke muziek-, sport- en cultuurverenigingen. De verwachting is dat het project in het nieuwe sportseizoen van start gaat.
Provincie:
Tag(s):