woensdag, 25. maart 2009 - 9:31

Amsterdam zet in op elektrisch vervoer

Amsterdam

Amsterdam heeft vandaag de plannen gepresenteerd waarmee de stad elektrisch vervoer een impuls wil geven. Op de bijeenkomst waren veel producenten van elektrische voertuigen en bedrijven die ook over willen gaan op elektrisch vervoer aanwezig.

Marijke Vos, wethouder Milieu: “Amsterdam wil een schone, gezonde, leefbare stad voor iedereen, ook in de toekomst. Daar werken we al hard aan, maar er moet meer gebeuren.

Elektrisch vervoer stoot geen schadelijke stoffen uit, het is goed voor de luchtkwaliteit en een beter klimaat en het betekent een investering in innovatie. Daarom willen we samen met bedrijven en andere organisaties elektrisch vervoer flink stimuleren. Om te beginnen geven we het goede voorbeeld door zelf elektrisch te gaan rijden: we willen bij alle
stadsdelen en diensten een elektrische auto voor de deur.�

Een aantal diensten en stadsdelen rijdt nu al met elektrische scooters en ook Stadstoezicht start een proef met elektrische scooters. Door nu zichtbaar te maken dat elektrisch rijden kan en door de realisatie van oplaadpunten kan er gezorgd worden voor een doorbraak van elektrisch vervoer.

Oplaadpunten op straat

De verwachting is dat in Amsterdam in 2040 bijna alle auto- en scooterkilometers elektrisch worden gereden. In 2015 zouden dat 10.000 voertuigen kunnen zijn. De ambitie is om de komende twee jaar 200 oplaadpunten in de stad te realiseren. Nog voor de zomer moeten de eerste punten op straat staan.

Deze oplaadpunten zijn te gebruiken voor elektrische fietsen, scooters, auto’s en bestelbusjes. Om elektrisch vervoer succesvol te introduceren wordt er ondermeer gewerkt aan een financiële regeling voor de meerkosten van elektrische voertuigen. Verder doet Amsterdam mee aan een proefproject van het Rijk om lagere parkeertarieven voor elektrisch vervoer mogelijk te maken.

Initiatieven

Rond de zomer zijn ook de eerste elektrische deelauto’s in Amsterdam te zien. Verschillende autodeelorganisaties willen gedeeltelijk overstappen op elektrische auto’s. Amsterdam start het komende jaar met het realiseren van autodeelplekken met oplaadpunt voor elektrische deelauto’s voor particulier gebruik. Ook wordt gewerkt aan een binnenstadservice: goederen worden aan de rand van de stad afgeleverd waarna ze met schoon elektrisch vervoer op hun eindbestemming komen. Bij een aantal P+R voorzieningen komen verhuurpunten voor elektrische scooters en op termijn elektrische auto’s als vervolgvervoer.
Provincie:
Tag(s):