woensdag, 29. april 2009 - 10:33

ANWB: filedaling tot stilstand gekomen

Den Haag

Aan de dalende lijn van het aantal files in ons land is deze maand een einde gekomen. Dit concludeert de ANWB op basis van de jongste filecijfers over de maand april.

Deze stagnatie is opmerkelijk omdat sinds november er maandelijks een forse daling zichtbaar was. De filezwaarte (lengte maal duur file) was deze maand vrijwel gelijk aan april 2008.

In de ochtendspits was het aanmerkelijk rustiger dan vorig jaar en daalde
de filezwaarte met 18 procent. Daarentegen was het de afgelopen maand overdag veel drukker en steeg het aantal files met maar liefst 30 procent in vergelijking met april 2008. De filezwaarte tijdens de avondspits komt deze maand ruim 2 procent hoger uit dan vorig jaar.

De grote verkeersdrukte overdag heeft er voor gezorgd dat de filedaling in april is gestopt. De filegroei overdag is onder andere toe te schrijven aan de vele files rond Pasen en diverse ongelukken. Ook de wegwerkzaamheden op de route naar Antwerpen hebben de afgelopen weken voor verkeershinder gezorgd.

De drukste ochtendspits was op dinsdag 14 april. Mist en diverse ongelukken leidden tijdens de eerste werkdag na Pasen tot 387 kilometer file. Na de spits werd de A12 Den Haag-Utrecht vele uren afgesloten na een schietincident. Het verkeer moest ver omrijden met de nodige files tot gevolg.

Vrijdag 17 april was de drukste dag van de maand. Slecht weer met regen zorgde voor een drukke ochtendspits met veel ongevallen. In het zuidoosten van het land en rond Rotterdam leidde het tot grote verkeershinder. Tijdens de avondspits stond er rond half zes 370 kilometer file.
Provincie:
Tag(s):