woensdag, 17. juni 2009 - 13:04

Camera’s bedrijven mogen 'gluren bij de buren'

Den Haag

Winkeliers en andere ondernemers die camera’s gebruiken om hun panden te beveiligen, mogen daarbij ook de openbare weg en gebouwen en terreinen van anderen in beeld brengen als dat onvermijdelijk is en noodzakelijk voor het beveiligen van het eigen pand. De ondernemers moeten het gebruik van de camera’s wel kenbaar maken.

Dat schrijven de ministers Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Hirsch Ballin (Justitie) woensdag 17 juni aan de Tweede Kamer. Zij hebben hierover overleg gehad met het College bescherming persoonsgegevens (Cbp).

Ondernemers moeten van geval tot geval afwegen of het in beeld brengen van de openbare weg onvermijdelijk en noodzakelijk is. Of een ondernemer in een concreet geval de juiste afweging heeft gemaakt, beoordeelt het Cbp en uiteindelijk de rechter.

Naast het gebruik van eigen, particuliere camera’s, kunnen ondernemers ook aan gemeenten vragen om met overheidscamera’s de openbare orde en veiligheid te handhaven. In dat geval kan de openbare ruimte gewoon in beeld worden gebracht.
Provincie:
Tag(s):