zaterdag, 20. juni 2009 - 17:42

Demonstratie voor open IJmeer

Het forteiland Pampus stond vandaag in het teken van de strijd om het IJmeer open te houden en te behoeden voor verstedelijking.

Op het eiland werd het 'Pamflet van Pampus' ondertekend
door vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en overhandigd aan Tweede Kamerleden.

Op hetzelfde moment protesteerden honderden boten rondom Pampus met vlaggen en geluidssignalen. Het Watersportverbond en Milieudefensie spreken van ‘een doorslaand succes’.

De gemeente Almere wil de komende jaren 60.000 extra woningen bouwen. Om dat te realiseren heeft de gemeenteraad concrete plannen voor gedeeltelijke inpoldering van het IJmeer en de bouw van een brug tussen Almere en Amsterdam.

Milieudefensie en het Watersportverbond zijn van mening dat het IJmeer van groot belang is voor natuur, cultuurhistorie en recreatie. Daarom moet het IJmeer open blijven.

Om dit protest kenbaar te maken organiseerden het Watersportverbond en Milieudefensie op zaterdag 20 juni een protestronde om Pampus waarbij ruim 200 boten en vele honderden watersporters hun ongenoegen tegen de plannen van de gemeente Almere kenbaar maakten.

“Het IJmeer is een uniek wijds landschap, maar daarnaast is de
natuurwaarde, met name het vogelleven, zo bijzonder dat het is
aangewezen als Natura 2000 – gebied.� aldus Frank Köhler, directeur van
Milieudefensie.

“Het grote cultuurhistorische belang blijkt uit de vermelding, als onderdeel van de Stelling van Amsterdam op de Werelderfgoedlijst. En vergeet niet dat het IJmeer van betekenis is voor de zoetwatervoorraad, de waterberging en de recreatiesector. Aantasting is bovendien onnodig; er zijn voldoende alternatieven voor woningbouw binnendijks.�

Het IJmeer maakt deel uit van het grootschalige Markermeer-IJsselmeer,
een -ook in Europees verband- uniek, zoetwater, open vaargebied dicht
bij grote bevolkingscentra.

“Door brug en bebouwing gaat die grootschaligheid verloren en wordt het IJmeer een kleinschalig randmeer.�zegt Hugo Snoekc, voorzitter van het Watersportverbond. “De watersport hecht meer belang aan behoud van het grootschalige water dan aan een kleinschalig randmeer.�

De kleine watersport, internationale wedstrijden en de grote zeilvaart met scherpe jachten en charterschepen kunnen optimaal gebruik maken van het IJmeer. Iedere inbreuk is een verarming van de huidige gebruiksmogelijkheid.

Negentien maatschappelijke organisaties ondertekenden het ‘Pamflet van
Pampus’, dat vervolgens aan enkele Kamerleden werd overhandigd. Het
pamflet roept op zorgvuldig met het IJmeer om te gaan en een keuze te
maken voor een van de bestaande alternatieven.

Tweede Kamerleden Patricia Linhard (PvdA) en Hugo Polderman (SP) hebben zaterdag het Pamflet in ontvangst genomen. Binnenkort gaat een kopie naar alle Tweede Kamerleden, de betrokken ministers en de 43 overheden van de Metropoolregio Amsterdam.
Provincie:
Tag(s):