vrijdag, 8. mei 2009 - 9:27

EVO steunt besluit opschorting milieuzones bestelauto

Den Haag

De ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat hebben samen met gemeenten en bedrijfsleven besloten om de milieuzones voor bestelauto’s in de ijskast te zetten. Aanleiding voor deze beslissing is een onderzoek van TNO waaruit blijkt dat nieuwere bestelauto’s meer stikstofdioxide uitstoten dan oudere bestelauto’s

Ook was er nauwelijks draagvlak bij het bedrijfsleven voor de invoering van milieuzones. Nu de invoering van milieuzones voorlopig is afgeblazen, kunnen ondernemers met bestelauto’s volgens EVO weer opgelucht ademhalen. Dit besluit bespaart hen een kostenpost van al snel 15.000 euro per bestelauto vanwege een vervroegde investering in een nieuw wagenpark.
Provincie:
Tag(s):