zaterdag, 17. oktober 2009 - 16:03

Hoger beroep in zaak tegen NUON

Almere

Het college heeft besloten hoger beroep in te stellen tegen het vonnis waarbij de gemeente Almere in de procedure tegen NUON in het ongelijk is gesteld. De procedure had betrekking op de hoogte van de tarieven voor stadsverwarming.

De gemeente Almere heeft een geschil met de NUON over de hoogte van de tarieven stadsverwarming. De gemeente heeft dit geschil voorgelegd aan de Rechtbank Arnhem. De rechtbank heeft de vorderingen van de gemeente afgewezen.

Positief in het vonnis is wel dat de rechtbank van oordeel is dat de gemeente in deze zaak voldoende belang heeft om ten behoeve van haar inwoners te procederen. De juridische procedure tegen de NUON is opgestart naar aanleiding van een door de gemeenteraad aangenomen motie.
Provincie:
Tag(s):