donderdag, 11. juni 2009 - 13:37

Hoogheemraadschap draait op voor schade dijkverschuiving

Wilnis

Het college van B en W is blij met de uitspraak die het Gerechtshof in Amsterdam donderdag heeft gedaan over de vraag wie de schade moet betalen van de dijkverschuiving in Wilnis in 2003.

De gemeente De Ronde Venen en hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) voeren al enkele jaren juridische procedures om hierover duidelijkheid te krijgen. In het vonnis van het Gerechtshof dat vandaag bekend is gemaakt, staat dat het hoogheemraadschap de schade als gevolg van de dijkverschuiving aan de gemeente moet vergoeden.

De gemeente De Ronde Venen heeft ettelijke miljoenen euro’s geïnvesteerd om de schade van de dijkverschuiving in Wilnis, in de nacht van 25 op 26 augustus 2003, te herstellen. Vanaf het begin heeft de gemeente zich op het standpunt gesteld dat het hoogheemraadschap, als eigenaar van de dijk, verantwoordelijk is voor de schade die de verschuiving heeft veroorzaakt.

De rechtbank in Amsterdam stelde tijdens de juridische procedure in eerste instantie de gemeente in het ongelijk. Tegen die uitspraak is de gemeente begin 2007 in hoger beroep gegaan. Met de uitspraak van vandaag heeft het Gerechtshof de eerdere uitspraak van de rechtbank vernietigd. Volgens het Gerechtshof moet het hoogheemraadschap alle schade vergoeden die de gemeente heeft geleden als gevolg van de dijkverschuiving. Om welk bedrag het exact gaat moet nog worden vastgesteld.

Het Hoogheemraadschap kan tegen de uitspraak van het Gerechtshof in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Die zal zich vervolgens niet meer inhoudelijk met het vonnis bemoeien, maar alleen oordelen of de juridische wegen juist zijn bewandeld.
Provincie:
Tag(s):