dinsdag, 11. augustus 2009 - 16:36

Hulpverleners slaan in convenant handen ineen

Rotterdam

Op 12 augustus ondertekenen de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, de Kustwacht en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) het convenant ‘SAR en maritieme hulpverlening’.

Doel van het convenant is het borgen van gemaakte afspraken tussen de verschillende land- en waterhulpdiensten. De Kustwacht en de KNRM zijn voornemens met alle in hun werkgebied acterende veiligheidsregio’s een dergelijk convenant te tekenen. In de regio Rotterdam zijn zeer veel scheepsbewegingen en drukke ankergebieden. Incidenten in deze regio zijn vaak multidisciplinaire acties.

Scheiding tussen land en water opgeheven

In het zeegebied voor Hoek van Holland heerst dagelijks grote drukte van passerende schepen en van scheepvaart naar en van de Rotterdamse haven. In de ankergebieden voor Hoek van Holland liggen zeeschepen te wachten totdat zij de haven van Rotterdam kunnen aanlopen. Bij ongelukken met schepen of aan boord van ankerliggers worden door het Kustwachtcentrum vliegende of varende reddingseenheden ingezet. Die halen opvarenden of zieken en/of gewonden van boord en brengen die naar de wal, alwaar opvang, registratie en verdere hulpverlening wordt verzorgd door de autoriteiten aan de wal. Met deze structurele samenwerking is de scheiding tussen land en water opgeheven.

Die scheiding tussen land en water was tot een paar jaar geleden ook terug te vinden in hulpverleningsland. De diverse hulpverleningsorganisaties werkten op de verschillende eilandjes en van structurele samenwerking was geen sprake. “Die situatie is verleden tijd”, vertelt Roemer Boogaard, directeur van de KNRM en één van de ondertekenaars. “We lopen al enige tijd schouder aan schouder. Met het ondertekenen van het convenant gaan we zelfs hand in hand verder, gebonden aan goede en voor iedereen heldere afspraken”.
Provincie:
Tag(s):