donderdag, 28. mei 2009 - 23:49

Opnieuw stijging starters in Amsterdamse creatieve industrie

Amsterdam

De werkgelegenheid in de creatieve industrie is weer toegenomen. Dit blijkt uit de Monitor Creatieve Industrie 2008, uitgevoerd in opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Creative Cities Amsterdam Areas.

De werkgelegenheid in de creatieve industrie is tussen 2007 en 2008 met 6,3% toegenomen tot 34.858 banen en tussen 2008 en 2009 met 9,4% tot 37.708 banen.

Doordat de werkgelegenheid in de creatieve industrie sneller groeit dan in de totale Amsterdamse economie, stijgt ook het aandeel van de creatieve industrie ten opzichte van de totale economie. In 2008 was dit aandeel 7,0% en begin 2009 is het aandeel 7,4%.

Carolien Gehrels, coördinerend wethouder Creatieve Industrie, is blij met de cijfers: “Het laat zien dat de creatieve sector een vitale en groeiende sector is. Een sector die goed past bij de schaal en de structuur van Amsterdam.

Amsterdam blijkt ook internationaal een grote aantrekkingskracht te hebben. In tijden van crisis is op je lauweren rusten het laatste wat je moet doen. We gaan dus op volle kracht verder.�

Meer banen in de creatieve sectoren
Binnen de creatieve industrie worden drie sectoren onderscheiden: kunsten (podiumkunsten, musea en galeries), media en entertainment (uitgeverijen, radio en tv) en creatieve zakelijke dienstverlening.

In 2007 steeg het aantal banen in de creatieve zakelijke dienstverlening met 5,5% en in 2008 met 11,6%. De sector media en entertainment groeide de laatste twee jaar met ongeveer 9%. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de gestegen werkgelegenheid in de radio- en televisiesector.

De vestiging van MTV en IDTV op het NDSM-terrein hebben hieraan ongetwijfeld bijgedragen. Ook in de kunstensector nam het aantal banen de laatste jaren toe.

Groei van het aantal starters
De toename wordt voor een deel veroorzaakt door de gestage groei van het aantal starters in de creatieve industrie. In 2006 waren er 1048 starters, in 2007 1097 en in 2008 1797.

De meeste starters zijn te vinden in het stadsdeel Centrum. De sterkste groei in 2008 is echter te vinden in het stadsdeel Westerpark. De verplichte inschrijving sinds 2008 van alle ondernemers bij de Kamer van Koophandel hebben deze cijfers ongetwijfeld positief beïnvloed.

Modeontwerpers
In deze monitor is extra aandacht besteed aan de modesector. In Amsterdam zijn er in 2009 570 ondernemers actief als modeontwerpers. De meesten van hen zijn zelfstandigen zonder personeel, ofwel eenmanszaken.

Veel van deze ondernemers wonen en werken in het centrum en in Amsterdam-Zuid. De afgelopen vier jaar is het aantal banen in dit segment met bijna de helft toegenomen. Het grootste deel van deze stijging is veroorzaakt door startende ondernemers. Daarnaast is er een aantal ondernemers naar Amsterdam verhuisd. Ook is er een aantal ondernemers uit andere branches ‘overgestapt’ naar de modesector.

Internationale karakter van de creatieve industrie
Ook is er onderzoek gedaan naar de mate van internationalisering van de creatieve industrie. Hoewel uit eerder onderzoek bleek dat de creatieve industrie in Nederland niet erg internationaal georiënteerd is, blijkt dat in Amsterdam wel het geval te zijn.

Op basis van een enquête onder 252 ondernemers in de Amsterdamse creatieve industrie, is geconstateerd dat de sector redelijk internationaal is. Zestig procent van de geïnterviewde bedrijven werkt wel eens voor een buitenlandse opdrachtgever.

Het productieproces vindt wel bijna in zijn geheel in Nederland plaats. Vooral de kunstensector is behoorlijk internationaal. Bijna de helft van de geïnterviewde kunstinstellingen heeft internationale medewerkers in dienst en een derde van hen werkt samen met buitenlandse partners. Ook wordt er in dit segment in het buitenland opgetreden.
Provincie:
Tag(s):