maandag, 6. april 2009 - 10:48

Pilot begeleiding tijdens stage voor jongeren met beperking

Jongeren met een beperking kunnen begeleiding krijgen van een coach in hun laatste schooljaar.

Het streven is om met de jobcoach, die de jongere tijdens de stage begeleidt, de overgang naar werk daarna soepeler te laten verlopen.

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil met deze pilot de arbeidsparticipatie van jongeren met een arbeidshandicap bevorderen.

De overgang van school naar werk is een cruciaal moment in het leven van jongeren met een beperking. Veel jongeren hebben moeite deze overgang te maken en weten zich niet te handhaven op de werkplek.

Een jobcoach kan de overstap van onderwijs naar arbeid vergemakkelijken, mede doordat de jongeren de jobcoach al in de bestaande, vertrouwde omgeving van de school leren kennen.

Om een zo breed mogelijk beeld te kunnen krijgen van de effectiviteit van stage-jobcoaches, hopen de ministeries van SZW en OCW dat zoveel mogelijk scholen deelnemen, zoals vso-scholen en praktijkscholen, kleine en grote scholen, scholen uit verschillende regio’s en scholen die reeds ver gevorderd zijn met het inzetten van middelen die gericht zijn op arbeidsparticipatie en scholen waar dit nog in de kinderschoenen staat.

Scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (Pro) kunnen vanaf 15 mei tot 15 juni subsidie aanvragen voor leerlingen met beperkingen die begeleiding nodig hebben gedurende hun stage. Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voert de regeling uit.
Provincie:
Tag(s):