vrijdag, 15. mei 2009 - 17:12

Uitbreiding praktijkdeel inburgerings-examen

Den Haag

Het praktijkdeel van het inburgeringsexamen in Nederland is uitgebreid met de richting ondernemerschap. Dit biedt een goede mogelijkheid om aspirant-ondernemers voor te bereiden op de praktijk.

Ook kunnen inburgeraars kiezen voor de richting maatschappelijke participatie. De ministerraad heeft hier vrijdag 15 mei mee ingestemd op voorstel van minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie.

Tot nu toe konden inburgeraars voor het praktijkdeel kiezen uit werk of onderwijs, gezondheidszorg en opvoeding. De uitbreiding maakt deel uit van een set aanvullingen en aanpassingen van de Wet inburgering en onderliggende besluiten.

Zo is nu een expliciete uitwerking opgenomen in de regelgeving van de mogelijkheid voor gemeenten om inburgeraars een persoonlijk inburgeringsbudget te geven.

Daarmee kan de inburgeraar zelf invulling geven aan zijn inburgering zodat die past bij zijn mogelijkheden en talenten. Verder wordt de vrijwillige inburgering opgenomen in de wet- en regelgeving inburgering, waardoor deze overzichtelijker wordt.

Het kabinet vindt dat iedereen die in Nederland woont de Nederlandse taal moet leren. De taal is belangrijk voor het goed opvoeden van je kinderen, voor het vinden of behouden van een baan, voor contacten met andere ouders, een arts of met buurtbewoners.
Provincie:
Tag(s):