woensdag, 28. juli 2010 - 12:59

Drenthe wil dekkend netwerk voor groengas tankstations

Assen

De provincie Drenthe en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hebben, via het subsidieprogramma Tankstations Alternatieve Brandstoffen, een subsidiebedrag van in totaal € 233.000,- beschikbaar gesteld voor de realisatie van groengas tankstations in Peize, Geesbrug en Hoogeveen. Met deze locaties, de nog te realiseren locaties in Pesse en Meppel, en de bestaande locaties in Emmen, Assen en Beilen zet Drenthe zich volop in om een dekkend netwerk voor groengas tankstations te realiseren.

De provincie Drenthe stimuleert duurzame initiatieven vanuit het programma Klimaat en Energie. Groengas is beter voor milieu en klimaat. Met een landelijk dekkend netwerk van groengas tankstations wordt het voor automobilisten aantrekkelijker om een auto aan te schaffen op groengas. Bovendien maakt het Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is groengas economisch interessant. Bijna alle automerken verkopen nu aard- of groengas auto’s. Helaas is er, ondanks de vele voordelen van groengas, voor groengas voertuigen nog geen gunstig fiscaal beleid zoals voor elektrische voertuigen.

In totaal is er een bedrag van € 3,6 miljoen beschikbaar gesteld voor tankstations op alternatieve brandstoffen via het subsidieprogramma Tankstations Alternatieve Brandstoffen (TAB). Dit programma is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van V&W, de provincies Noord-Holland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg, de plusregio Stadsgewest Haaglanden en het Openbaar lichaam Regio De Vallei (samenwerkingsverband van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen). Tot 13 maart 2010 konden bedrijven een subsidieaanvraag indienen. In totaal zijn er op 53 groengas locaties, 3 bio-ethanol locaties en 4 B30 (biodiesel 30%) locaties subsidies toegekend. Het subsidieprogramma loopt tot 1 januari 2012 en wordt uitgevoerd door het Agentschap NL. Vóór 1 januari 2012 dienen de tankstations op alternatieve brandstoffen gerealiseerd te zijn.
Provincie:
Tag(s):