donderdag, 8. juli 2010 - 10:55

Voorlopige route huldiging Nederlands elftal in Amsterdam

Amsterdam

Het Nederlands elftal zal komende dinsdag in Amsterdam worden onthaald. Dat is de gemeente Amsterdam met de KNVB definitief overeengekomen.

De vaarroute

De vaartocht zal gevolgd worden door een publieksevenement op het Museumplein. De vaarroute ziet er grofweg als volgt uit: vanaf het Marinecomplex bij Kattenburg wordt richting IJ-haven, Noordwal en Buiten IJ gevaren.

Na een tocht door de onder meer de Brouwersgracht, Herengracht en Leidsegracht vaart de boot naar het Rijksmuseum om daar aan te meren. Daarna vindt de huldiging plaats op het Museumplein. Er is voor deze route gekozen omdat het de mogelijkheid biedt aan grote groepen mensen om het Nederlands elftal voorbij te zien komen. Ook liggen aan deze route maar een beperkt aantal woonboten.

Er wordt nog een controle uitgevoerd voor de bevaarbaarheid van de route. Zodra de vaarroute definitief is, worden omwonenden en bewoners van woonboten actief benaderd met informatie, aldus de gemeente.

Veel mensen zullen de huldiging in Amsterdam willen volgen en de capaciteit op het Museumplein is beperkt. In de praktijk zullen mensen moeten kiezen tussen de vaartocht of de huldiging op het Museumplein.

Huldiging bij tweede plaats

Als Oranje tweede wordt, vindt alsnog een huldiging plaats, maar zonder vaartocht. Er is dan wel een huldiging met publiek op het Museumplein. De organisatie van het evenement op het Museumplein is in beide gevallen in handen van de KNVB en Radio 538.

Invulling van het programma

De exacte invulling van het programma is nog niet bekend. Dit wordt bepaald in nader overleg met de staf en spelers van het Nederlands elftal. Nieuwe informatie voor bewoners, bezoekers en pers is tot en met de huldiging te vinden op de website.

Grote operatie

De huldiging van het Nederlands elftal in Amsterdam is hét publieksoptreden van Oranje na thuiskomst uit Zuid Afrika. Naar verwachting komen er meer bezoekers op af dan naar Koninginnedag. De huldiging is een enorme operatie. Om te zorgen voor een veilig, ordelijk en feestelijk verloop is nauwe samenwerking nodig tussen de gemeente Amsterdam en de KNVB, maar ook met het Rijk, omliggende gemeenten, vervoerders en ondernemers. Voor meer informatie worden mensen verwezen naar de website.
Provincie:
Tag(s):