woensdag, 11. juli 2012 - 11:05

De langstudeerboete blijft bestaan, zeker 60.000 langstudeerders de dupe

Volgens rechter Hofhuis hadden studenten kunnen zien aankomen dat het collegegeld bij langer studeren verhoogd zou worden en daarom mag volgens hem de langstudeerboete blijven bestaan, zo schrijven verschillende media woensdag.

Ook is Hofhuis van mening dat de maatregel er niet toe leidt dat de toegang tot onderwijs voor studenten onmogelijk wordt gemaakt.

Woensdag verwierp de rechtbank in Den Haag bijna alle bezwaren van de studentenorganisaties tegen de langstudeerboete. Alleen een kleine groep deeltijdstudenten wordt ontzien.

Nu moeten studenten die vanaf het collegejaar 2012-2013 meer dan een jaar vertraging oplopen tijdens de bachelor- of masterstudie ruim 3000 euro betalen bovenop het collegegeld.

Volgens Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) is de langstudeerwet niet houdbaar en daarom spanden zij een rechtszaak tegen de staat aan.

Het voornaamste kritiekpunt van de studentenorganisaties was dat 'de spelregels tijdens het spel veranderd zijn'. Hiermee bedoelen ze de groep studenten die toen ze begon aan een studie nog niet wist dat er een boete zou komen op studievertraging. Maar de rechter wijst dit bezwaar af en noemt de langstudeermaatregel 'een rechtvaardige vorm van regulering van de toegang tot het onderwijs.

Uit kamervragen van Tanja Jadnanansing blijkt dat de PvdA vindt dat de maatregel 'op politiek wankele grond staat', zo meldt het Nederlands Dagblad woensdag.
De PvdA denkt dat de langstudeerboete geen lang leven is beschoren, gezien de politieke meerderheid die voor een afschaffing van de maatregel is. De partij vindt dat het kabinet op z’n minst moet wachten met de invoering totdat er een nieuw kabinet is.

PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing: Ik vind het erg oneerlijk dat studenten die op 1 september een boete moeten betalen, er bijna zeker van kunnen zijn dat er per 12 september een politieke meerderheid tegen die boete is .

Volgens studentenorganisaties ISO en LSVb zijn door de uitspraak zeker 60.000 langstudeerders gedupeerd.
Provincie:
Tag(s):