vrijdag, 5. oktober 2012 - 15:13

Dinkelland verbiedt illegale feesten in schuren en dellen

In de gemeente Dinkelland zijn er schuren en ‘dellen’ van boerderijen waar met regelmaat feestjes worden gehouden. 'We spreken dan van illegale horeca', meldt de gemeente Dinkelland vrijdag.

'Dit is een ongewenste ontwikkeling, omdat op de eerste plaats de veiligheid van de bezoekers niet gewaarborgd kan worden. Vorige week hebben de eigenaren van dergelijke schuren en ‘dellen’ een brief ontvangen, waarin wordt aangegeven dat de illegale feestschuren niet meer gebruikt mogen worden voor feesten en partijen', aldus de gemeente.

Aanleiding voor de controles
De Koninklijke Horeca Nederland en het Bureau Eerlijke Mededinging vertegenwoordigen de horeca-ondernemers. Zij hebben de gemeente Dinkelland vragen gesteld over het gebruik van schuren en ‘dellen’ in Dinkelland.

Naar aanleiding van deze vragen heeft de gemeente schuren en ‘dellen’ bezocht waar het vermoeden bestond dat hier met regelmaat feesten worden gehouden.

Veiligheid voorop
Burgemeester Cazemier: ‘Eén van de bevoegdheden van een burgemeester is om de veiligheid in zijn gemeente te verzekeren en daar toezicht op te houden. Desondanks is het bewaken van de veiligheid een taak van ons allemaal. Samen moeten we ervoor zorgen dat we ons veilig voelen. Dat geldt ook voor feesten die worden gehouden in boerderijen en verenigingsgebouwen. Daarom hebben medewerkers van het team Integrale Handhaving van de gemeente Dinkelland de afgelopen periode veel schuren en ‘dellen’ van boerderijen gecontroleerd. Ook zijn er verenigingsgebouwen bezocht die werden verhuurd voor feestjes. De tot nu toe gecontroleerde locaties werden aangedragen door Koninklijke Horeca Nederland in samenspraak met Bureau Eerlijke Mededinging. Vanuit deze instanties werd het punt oneerlijke concurrentie aangekaart. Uit de controles is gebleken dat er niet wordt voldaan aan de brandbeveiligingsvoorschriften. Voor bezoekers kan het bijwonen van zo’n feest vergaande gevolgen hebben als er brand uitbreekt. Zijn er vluchtroutes aanwezig? Is de constructie voldoende brandwerend en zijn gebruikte bouwmaterialen voldoende brandvertragend? Dit zijn zomaar een paar punten waarop gecontroleerd is en waar met ‘nee’ op kan worden geantwoord. Het is daarom goed dat er controles zijn uitgevoerd en dat we nu actie kunnen ondernemen.’

Bestemming
Schuren en ‘dellen’ hebben de bestemming agrarisch gebouw. Deze bestemming is ook bekend bij de brandweer. Bij het uitbreken van een brand in een dergelijk gebouw verwacht de brandweer geen of nagenoeg geen personen en heeft daar dus vooraf niet op in kunnen spelen.

Aan een gebouw waarin personen verblijven worden strenge eisen gesteld. Horeca-ondernemers moeten veel investeren op het gebied van brandveiligheid. Daarop wordt door de gemeente regelmatig gecontroleerd.

De inrichting van de schuren en de ‘dellen’ moeten zo worden aangepast dat de ruimte niet meer gebruikt kan worden als feestschuur.
Provincie:
Tag(s):