maandag, 10. september 2012 - 12:42

FNV dreigt met herfstacties als Lente-akkoord niet van tafel gaat

Amsterdam

De FNV dreigt met acties als de het Lente-akkoord niet per direct van tafel wordt gehaald.

Er moeten volgens de FNV vier maatregelen uit het Lente-akkoord weg. Dit melden verschillende media op basis van een brief die de voorzitter van de vakcentrale Ton Heerts maandag aan premier Rutte schrijft.

Heerts is tegen de versnelde verhoging van de pensioenleeftijd, de wijziging van het ontslagrecht, de nullijn voor rijksambtenaren en de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding.

Deze plannen kunnen natuurlijk door een nieuw kabinet worden geschrapt, maar volgens Heerts mogen we niet vergeten dat het Kunduz-akkoord wel de basis is voor de begroting van 2013. 'De besluitvorming en beleidsvoorbereiding gaan wel degelijk door', schrijft Heerts.

Ultimatum
De FNV neemt duidelijk stelling. "Namens onze leden eisen wij dat uw kabinet en het parlement de voorgenomen maatregelen zoals hierboven genoemd intrekken', schrijft Heerts. En: 'Indien u niet uiterlijk maandag 17 september aan de door de FNV gestelde eisen heeft voldaan, dient u er rekening mee te houden dat de FNV een ultimatum zal stellen waarin zij oproept tot het voeren van collectieve acties.'

In plaats van bovengenoemde bezuinigingen wil de FNV onder meer de vermogens- en vennootschapsbelasting verhogen en een energiebelasting invoeren. Ook moet de hypotheekrenteaftrek verder worden aangepast.

Het Kunduz-akkoord bevat volgens Heerts een pakket aan maatregelen dat de positie van werkenden en niet-werkenden ''onaanvaardbaar zal aantasten en de onzekerheid in werk en inkomen doet toenemen''.

De FNV-leden maken zich volgens hem zorgen over bijvoorbeeld het versoepelen van het ontslagrecht, zonder dat daar perspectief tegenover staat, en over hun koopkracht.

De brief moet vooral gezien worden als een voorschot op de komende coalitieonderhandelingen.
De brief vormt volgens de FNV nog geen echt ultimatum, maar een 'voorultimatum': als dit ultimatum afloopt, komt er een echt ultimatum aan.
Provincie:
Tag(s):