dinsdag, 19. juni 2012 - 21:13

Knapen: Nederland stopt met ontwikkelingshulp in Colombia

Den Haag

Nederland beëindigt stap voor stap de ontwikkelingshulp aan Colombia. Dit onder het motto: van ‘aid naar trade’.

‘Staatssecretaris Ben Knapen is daarom in het land met een handelsmissie van twaalf Nederlandse bedrijven, om de overgang van ontwikkelingshulp naar economische betrekkingen te bevorderen’, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag.

‘Het gaat goed met de economische groei van Colombia, dus hulp hoeft niet meer. Wel wil Colombia meer werk maken van duurzame landbouwproductie en is er behoefte aan integraal waterbeheer’, aldus Knapen. ‘Dat biedt voor Colombia en voor Nederland volop kansen.’

Duurzaam fruit
Knapen begon zijn bezoek in Santa Marta op een bananenplantage waar duurzaam fruit wordt geteeld voor Nederlandse supermarkten. Dit publiek privaat partnerschap met bedrijven als Plus Supermarkten, Fyffes en Max Havelaar biedt bovendien werkgelegenheid aan ex-guerilla’s en boeren die door het conflict hun land kwijtraakten.

De komende jaren zal Nederland bij dit project betrokken blijven. Het is vooral de bedoeling de productie op te voeren. Knapen: ‘Want de vraag naar deze ‘fair tradebananen’ groeit ook in Nederland.’

Eerder had de staatssecretaris ook gesprekken met slachtoffers van het conflict, leiders uit de lokale gemeenschap en mensen van de monitoringsmissie voor het vredes- en landrestitutieproces. Knapen benadrukte dat Nederland dat vredesproces en mensenrechtenverdedigers blijft steunen, in multilateraal verband en politiek.

Economische groei
Colombia is een land dat zich met een economische groei van 5,9 procent in 2011 ontwikkelt tot een van de belangrijkste economieën van Latijns-Amerika. De komende jaren zal Nederland met ontwikkelingsgeld van de zogenoemde transitiefaciliteit vooral inzetten op het verbeteren van het ondernemingsklimaat. ‘Door daarbij ook te werken aan vrede en rechtszekerheid, dragen we bij aan een belangrijke voorwaarde voor het Nederlands bedrijfsleven om in Colombia zaken te doen.’

Na zijn bezoek aan Santa Marta vloog de staatssecretaris door naar Bogotá om daar gesprekken te voeren over mogelijke Nederlands-Colombiaanse samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven uit de water-, koffie-, bananen- en bloemensector.
Colombia is een van de drie landen waarmee Nederland de komende vier jaar de stap maakt van een bilaterale ontwikkelingsrelatie naar een economische relatie. Dat geldt ook voor twee andere opkomende economieën: Zuid-Afrika en Vietnam.
Provincie:
Tag(s):