dinsdag, 28. augustus 2012 - 12:07

Na optreden CBP wijzigt NS gebruik reisgegevens OV-chipkaart

Den Haag

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft tijdens onderzoek geconstateerd dat NS de wet heeft overtreden bij het gebruik van persoonsgegevens van OV-chipkaarthouders voor marketingdoeleinden.

NS heeft naar aanleiding van deze constatering maatregelen getroffen waardoor de overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) inmiddels zijn beëindigd.

Uit de door het CBP onderzochte verwerkingen van reisgegevens voor marketingdoeleinden bleek dat NS een gedetailleerd beeld van het reisgedrag van de OV-chipkaarthouders vastlegde. NS gebruikte deze gedetailleerde reisgegevens zonder de vereiste toestemming hiervoor van de reizigers. Daarmee leefde het vervoerbedrijf de eerder door het CBP geformuleerde voorwaarden waaronder OV-bedrijven reisgegevens mogen verwerken voor marketingdoeleinden, niet na. NS heeft zich in 2008 aan de uitwerking van de wet in de voorwaarden uitdrukkelijk verbonden.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat NS persoonsgegevens van anonieme OV-chipkaarthouders verzamelde. Het OV-bedrijf gebruikte namelijk de e-mailadressen van de anonieme OV-chipkaarthouders die hun saldo via de website van NS activeerden voor direct marketingdoeleinden.

Voorwaarden gebruik OV-chipkaartgegevens voor marketing
In 2008 heeft het CBP voorwaarden geformuleerd waaronder persoonsgegevens uit het OV-chipkaartsysteem voor marketingdoeleinden gebruikt mogen worden. Daarmee verschafte het CBP duidelijkheid over wat in dit kader wel en niet mag op basis van de Wbp. NS bleek geen van deze voorwaarden na te leven, zo kwam uit het onderzoek naar voren.

Omdat via de OV-chipkaart veel persoonsgegevens worden verzameld is het van groot belang dat reizigers erop kunnen vertrouwen dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. De door het CBP gestelde voorwaarden hebben tot doel te voorkomen dat een gedetailleerd beeld van het reisgedrag van reizigers wordt vastgelegd. NS legde juist wel vast wie op welk tijdstip waar heeft gereisd ten behoeve van zijn marketingactiviteiten.
NS heeft naar aanleiding van de eerste onderzoeksbevindingen van het CBP maatregelen getroffen om de overtredingen te beëindigen. Het CBP heeft deze beoordeeld en concludeert dat het vervoerbedrijf inmiddels voldoet aan de voorwaarden.

Anonieme OV-chipkaart
Het CBP constateerde tijdens het onderzoek dat NS persoonsgegevens, namelijk het e-mailadres, gebruikte van reizigers met een anonieme OV-chipkaart die het reizen op saldo bij NS via de website activeerden. Als een openbaar vervoerbedrijf een anonieme OV-chipkaart aanbiedt, moet de reiziger er van uit kunnen gaan dat deze OV-chipkaart door het vervoerbedrijf niet herleid kan worden tot de betreffende natuurlijke persoon.

Onder anonimiteit wordt immers verstaan dat de gegevens niet tot een persoon herleidbaar zijn. NS heeft naar aanleiding van deze constatering van het CBP de e-mailadressen vernietigd en heeft aangegeven geen nieuwe e-mailadressen van anonieme OV-chipkaarthouders meer te verzamelen.
Provincie:
Tag(s):