donderdag, 4. oktober 2012 - 10:42

OM vordert ruim € 1.000.000 van oorlogsmisdadiger

Den Haag

De advocaat-generaal (OM) wil dat de voor oorlogsmisdrijven veroordeelde Frans van A. ruim € 1.000.000 aan criminele winsten terugbetaalt aan de Staat. Dit bedrag zou van A. in de visie van het OM hebben verdiend aan de strafbare feiten waarvoor hij is veroordeeld.

Van A. verkocht in de jaren ‘80 aan het Iraakse regime tonnen thiodiglycol (TDG), dat gecombineerd met zoutzuur mosterdgas kon opleveren. Irak voerde op 16 maart 1988 een luchtaanval met mosterdgas en zenuwgas uit op de Iraakse stad Halabja, dat kort daarvoor door Koerdische rebellen en gesteund door Iran, veroverd was. Vijfduizend Koerden kwamen om en tienduizend raakten gewond. Van A. werd in de strafzaak in hoger beroep in mei 2007 veroordeeld tot 17 jaar cel voor medeplichtigheid aan de oorlogsmisdaden in Irak. Deze uitspraak is onherroepelijk.

In de visie van het OM moet de totale winst van de leveringen TDG in de periode april 1984 tot en met augustus 1988, een bedrag van € 1.086.976, worden aangemerkt als wederrechtelijk verkregen voordeel door Van A..

De rechtbank legde Van A. een aanzienlijk lagere ontnemingsmaatregel op dan door het OM gevorderd. Naar het oordeel van de rechtbank heeft maar een zeer beperkt deel van de geleverde hoeveelheid TDG in relatie tot de bewezen feiten tot wederrechtelijk voordeel geleid. Daarbij stelt de rechtbank dat enkel de hoeveelheid TDG die is gebruikt voor de chemische wapens die zijn afgeworpen bij de bewezenverklaarde feiten wederrechtelijk voordeel hebben opgeleverd. Het OM was het hiermee niet eens en stelde hoger beroep in tegen deze uitspraak.

Het OM heeft steeds meer aandacht voor het afnemen van crimineel verkregen vermogen, ook wel Pluk Ze genoemd. De gedachte achter de Pluk Ze-methode is dat wanneer criminele activiteiten uiteindelijk niet meer winstgevend zijn, men zal afzien van het plegen van die misdrijven.

Uitspraak over 6 weken.
Provincie:
Tag(s):