maandag, 1. oktober 2012 - 10:41

Ouders van kinderen met een beperking worden vaak niet serieus genomen

Hilversum

In een rapport dat maandag wordt gepresenteerd schrijft de Ombudsman dat ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, vaak niet voldoende informatie krijgen over hoe de school die ondersteuning invult. Vaak worden ouders niet als serieuze gesprekspartner gezien en dat vindt de Ombudsman een gemiste kans, zo schrijven verschillende media maandag.

De ombudsman concludeert dat ouders vaak niet voldoende in de gelegenheid worden gesteld om als ervaringsdeskundige op het terrein van het gedrag en de ontwikkeling van hun kind, leraren van extra informatie te voorzien. Dit stelt de Ombudsman vast na een onderzoek gehouden onder 394 leraren en 518 ouders van kinderen met een beperking. Deze kinderen hebben een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en/of psychiatrische of gedragsproblemen.

Verder bleek dat het behandelingsplan, dat leraar en ouders eigenlijk samen moeten opstellen, meestal door de leraar wordt opgesteld. Daarna wordt het ter goedkeuring aan de ouders voorgelegd. Leraren vrezen dat ouders zich anders inhoudelijk met het onderwijs gaan bemoeien. Ouders willen graag weten waar het extra geld dat de school voor hun kind ontvangt aan wordt uitgegeven. Door deze moeizame verhouding tussen ouders en leraren zitten veel kinderen onnodig thuis.

Dinsdag wordt in de Eerste Kamer het wetsvoorstel Passend Onderwijs behandeld. Volgens de Ombudsman bevestigt het onderzoek dat zowel ouders als leraren zich zorgen maken over de vermindering van kwaliteit van het onderwijs en de werkdruk als het wetsvoorstel dat er nu ligt wordt goedgekeurd.

Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) vindt dat het onderzoek van de stichting De Ombudsman juist het belang bevestigt van een goed partnerschap tussen ouders en school.
Van Bijsterveldt: 'Zeker als het gaat om leerlingen die op school extra ondersteuning nodig hebben, is het belangrijk dat ouders en school vanaf het allereerste begin goed met elkaar in gesprek zijn en dat ook blijven', aldus Van Bijsterveldt. 'Daarbij moet centraal staan wat een kind wel kan.' Dat is volgens haar ook het uitgangspunt van het wetsvoorstel Passend Onderwijs. 'Gelukkig werken heel veel scholen goed samen met ouders.'
Provincie:
Tag(s):