donderdag, 7. juni 2012 - 20:15

Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten legt onverwacht functie neer

De plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten, vice-admiraal Wim Nagtegaal, die vrij was gemaakt voor de tijdige realisatie van een aantal doelstellingen uit de beleidsbrief van april 2011, is om hem moverende redenen tot het besluit gekomen zijn functie neer te leggen. Hij heeft dat heden kenbaar gemaakt. Dit meldt het ministerie van Defensie donderdag.

De taken van vice-admiraal Nagtegaal in zijn functie als PCDS/speciale opdrachten, betreffen het bevorderen van de geplande verkoop van overtollig materieel naar andere landen, de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de herbelegging van het vastgoed bij Defensie en het oplossen van knelpunten in de materiële exploitatie.

De eerste taak, verkoop van overtollig materieel, wordt belegd bij een andere hoge militair. De taken op het gebied van herbelegging vastgoed en materiële exploitatie zullen worden belegd bij de onlangs aangetreden PCDS, luitenant-generaal Hans Wehren.

Vice-admiraal Nagtegaal werd na het vervullen van uiteenlopende operationele- en staffuncties bij de Koninklijke Marine en op het ministerie, op 27 augustus 2007 plaatsvervangend Commandant der Zeestrijdkrachten en vervolgens op
3 maart 2010 plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten. Als PCDS vervulde hij bij de voorbereiding van de besluitvorming over de beleidsbrief een wezenlijke rol.

De Minister respecteert het besluit waartoe vice-admiraal Nagtegaal is gekomen en spreekt zijn grote waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van vice-admiraal Nagtegaal in al die jaren dat hij de defensieorganisatie heeft gediend.
Provincie:
Tag(s):