woensdag, 15. augustus 2012 - 10:48

Raad van State: De Koers in Beverwijk is geen school

De Onderwijsinspectie mocht zich op het standpunt stellen dat De Koers in Beverwijk geen school is in de zin van de Leerplichtwet.

Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag in een zaak die was aangespannen door vereniging De Koers. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

Onderwijsvrijheid
De Koers voerde aan dat de onderwijscriteria op basis waarvan wordt vastgesteld of sprake is van een school, in strijd zijn met het recht op vrijheid van onderwijs. De Raad van State is van oordeel dat het recht op vrijheid van onderwijs niet 'ongeclausuleerd' is. Hieruit volgt ook dat het 'leerplichtonderwijs door de Staat gereguleerd wordt'. De criteria laten ruimte voor een 'grote variatie aan pedagogische richtingen, aangezien zij alleen minimumnormen geven voor de basiskwaliteit van het onderwijs'. Deze criteria beperken weliswaar de vrijheid van onderwijs, maar deze beperkingen zijn geoorloofd, aldus de hoogste bestuursrechter.

Waarborgen
Volgens De Koers is de uitkomst van het onderzoek van de Onderwijsinspectie maatgevend voor eventuele strafrechtelijke procedures tegen de ouders van leerplichtige kinderen. Daarom hadden bepaalde Europese waarborgen voor een eerlijk proces in acht genomen moeten worden door de Onderwijsinspectie, aldus De Koers. Naar het oordeel van de Raad van State zijn die waarborgen echter niet van toepassing. Het gaat immers niet om eventuele strafvervolging van de ouders, maar alleen om het onderzoek van de Onderwijsinspectie naar de vraag of De Koers een school is of niet. Bovendien staat een mogelijke strafvervolging van de ouders in een 'te ver verwijderd verband' van het onderzoek naar De Koers, aldus de Raad van State.

Concept van De Koers
Het concept van De Koers is afkomstig uit de Verenigde Staten en is gebaseerd op vrijheid, verantwoordelijkheid en democratie om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de uitgangspunten dat de mens een lerend, ondernemend en zelfsturend wezen is. De Koers beoogt particulier basis- en voortgezet onderwijs aan te bieden. Hierbij stellen leerlingen van 4 tot 18 jaar hun eigen lesprogramma samen en evalueren daarvan zelf de voortgang.
Provincie:
Tag(s):