woensdag, 27. juni 2012 - 18:27

Subsidie voor vrijwilligers Thuisadministratie

Delfzijl

De gemeente Delfzijl verstrekt een éénmalige subsidie van € 2.500,- aan Stichting Humanitas voor het project Thuisadministratie. In het kader van dat project zijn in het Eemsmondgebied vijftien vrijwilligers actief die mensen helpen bij het op orde brengen en houden van hun administratie.

Dit zorgt er voor dat deze mensen helemaal niet, of in een vroege fase terecht komen bij de schuldhulpverlening. In 2011 hebben 150 mensen een beroep gedaan op het project en dit jaar gaat het om 100 personen, waarvan ruim 50 structureel hulp nodig hebben.

Thuisadministratie biedt niet alleen hulp bij het op orde brengen van de administratie, maar ook bij het aanvragen van toeslagen, het invullen van belastingaangiftes en het gebruik maken van minimaregelingen. Deze ondersteuning is vergelijkbaar met die van de Formulierenbrigade, maar Thuisadministratie helpt ook bij meer ingewikkelde zaken.
Provincie:
Tag(s):