zondag, 15. december 2013 - 14:40 Update: 03-07-2014 0:46

Amsterdam maakt fout met punt en komma bij begroting 2014

Screenshot gemeente A'dam begroting | Gem. Amsterdam
Foto: Gem. Amsterdam
Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft opnieuw geblunderd als het gaat om de juiste bedragen te vermelden. Dit keer betreft het de begroting voor 2014.

‘De inkomsten van de Gemeente Amsterdam worden voor 2014 begroot op € 5.880 miljard. Dit bedrag is opgebouwd uit verschillende baten. Het grootste bedrag komt van het Rijk, in de vorm van de jaarlijkse uitkering uit het gemeentefonds’, staat er op de site van de gemeente te lezen.

Het Bruto Binnenlands Product (BBP) ligt op 620 miljard euro en Amsterdam zou een begroting hebben die bijna 10 keer hoger ligt? Het gaat om een foutje met de punt in plaats van de komma. Het juiste bedrag moet € 5,880 miljard zijn.

Teveel overgemaakt
Dat gebeurde de gemeente Amsterdam vorige week ook al toen ruim 9000 gezinnen die in de bijstand zitten een jaarlijkse bijdrage in de woonkosten kregen overgemaakt die het honderdvoudige was van wat het had moeten zijn.