woensdag, 3. juli 2013 - 15:06 Update: 03-07-2014 0:55

AnsaldoBreda verliest kort geding over Fyra-treinen

foto van Fyra | NS
Foto: NS
Utrecht

De rechter in Utrecht heeft woensdag in een kort geding alle vorderingen van Fyra-bouwer AnsaldoBreda tegen de NS en NMBS afgewezen.

Rapporten
AnsaldoBreda wilde een aantal rapporten over de veiligheid en technische staat van de treinen ontvangen van de spoorwegmaatschappijen.

Daarnaast had de fabrikant om de benoeming van twee deskundigen gevraagd, die onder meer de technische staat en veiligheid van de V250-treinen zouden moeten onderzoeken, maar de rechter wees die eis af. Ook de eis om in overleg te treden over de uitvoering van de tussen de treinenfabrikant en NS en NMBS gesloten koopovereenkomst wees de rechter af.

De behandeling van het kort geding vond vrijdag 28 juni plaats. Omdat de rechter op korte termijn uitspraak heeft gedaan, is het vonnis nog niet gemotiveerd.

Uitspraak NMBS en ING
De rechter deed vandaag ook uitspraak in een ander kort geding tussen NMBS en ING over de uitbetaling van een aantal bankgaranties. De rechter oordeelde in die zaak dat ING een bedrag van ruim 37 miljoen aan bankgaranties moet uitkeren.

 
Provincie:
Tag(s):