donderdag, 4. juli 2013 - 11:28 Update: 03-07-2014 0:55

Van Rijn neemt afstand lijfsgebonden verzorging Deventer

Foto van rollators | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Mensen die zijn aangewezen op persoonlijke verzorging, moeten ook in de toekomst kunnen rekenen op ondersteuning van goede kwaliteit. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Op dinsdagavond 2 juli heeft Nieuwsuur een reportage uitgezonden over de nieuwe verantwoordelijkheden van gemeenten op het gebied van persoonlijke verzorging met ingang van 2015. De wethouder zorg en sociale zaken van de gemeente Deventer heeft in de reportage een beeld geschetst waarin vrijwilligers en werklozen worden ingezet voor het bieden van lijfsgebonden verzorging aan mensen met een beperking, waaronder medische handelingen. Het door de wethouder geschetste beeld is volgens Van Rijn nadrukkelijk niet in overeenstemming met zijn visie over de hervorming van de langdurige zorg.

''Mensen die aangewezen zijn op een voorziening uit hoofde van de Wmo moeten kunnen blijven rekenen op ondersteuning van goede kwaliteit''. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning. Om de kwaliteit te borgen zal Van Rijn de kwaliteitsnormen in de nieuwe Wmo verankeren. Deze normen worden door betrokken veldpartijen nader uitgewerkt tot een gezamenlijk kwaliteitskader. Het Zorginstituut krijgt hierbij een wettelijke taak. De IGZ ziet toe op de naleving van het kwaliteitskader door de aanbieders.

Op dit moment werkt Van Rijn aan het wetsvoorstel voor de nieuwe Wmo. 

Provincie: