woensdag, 4. december 2013 - 13:40 Update: 03-07-2014 0:47

Skeletresten gevonden op Nutsterrein Maastricht

Foto van kerhof | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Maastricht

In Maastricht zijn tijdens saneringswerkzaamheden op het voormalige terrein van Nutsbedrijven aan de Maagdendries resten van een aantal skeletten gevonden. Dit meldt de gemeente Maastricht woensdag.

'Op deze plek lag van 1798 tot 1812, het jaar dat de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg in gebruik werd genomen, een Armenkerkhof. De gevonden botten maken deel uit van graven die hier ooit zijn bijgezet. Het Armenkerkhof is nooit geruimd, dus komt het regelmatig voor dat bij werkzaamheden in deze hoek van de stad botten worden gevonden', aldus de gemeente.

De aangetroffen skeletresten lagen niet meer in hun oorspronkelijke anatomische verhouding tot elkaar. Dit wijst erop dat de botten zijn verzameld uit geruimde graven van het Armenkerkhof, om plaats te maken voor nieuwe graven. De losse botten werden dan in knekelkuilen gelegd, waar ze een nieuwe rustplaats vonden. De skeletresten die nu zijn gevonden worden herbegraven in een verzamelgraf op het kerkhof op de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg.

Werkzaamheden voormalig Nutsterrein
Het voormalige terrein van Nutsbedrijven maakt onderdeel uit van het Programma Belvédère en wordt op dit moment gesaneerd. Oude funderingen en plaatselijke bodemverontreinigingen worden verwijderd en het terrein wordt bouwrijp gemaakt. Daarna wordt er woningbouw gerealiseerd.

Belvédère
Na jaren van plannenmakerij is Belvédère volop in beweging. In april 2013 is de ontwikkeling van het Frontenpark gestart. De oude brandweerkazerne, het Sphinxkantoor aan de Boschstraat en de Eiffel worden verbouwd ten behoeve van hergebruik. De Bosscherlaan-Zuid in Bosscherveld wordt aangelegd ten behoeve van detailhandel (PDV).

En dan volgen binnenkort de werkzaamheden voor verlegging van de Noorderbrug, herstructurering van Industrieterrein Bosscherveld, aanleg van de Tram Vlaanderen en de verbouwing van de Timmerfabriek (o.a. Lumière Cinema Maastricht en Toneelgroep Maastricht).