dinsdag, 21. januari 2014 - 22:28 Update: 03-07-2014 0:44

Cao-akkoord met Philip Morris

Foto van sigaretten | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Acties opgeschort

Het overleg tussen FNV Bondgenoten en sigarettenproducent Philip Morris, dat dinsdag de hele dag plaatsvond, heeft tot een principeakkoord geleid. Daarmee is een nieuwe staking voorlopig van de baan. Werknemers dreigden met een 48 uurs staking vanaf donderdag als het overleg vandaag niks zou opleveren.

Het principeakkoord wordt vrijdag voorgelegd aan de leden. Drie procent meer loon, Echte Banen en een Pensioenafspraak

Afgesproken is onder andere een loonsverhoging van 3% en een éénmalige uitkering van € 1500,= bruto ter compensatie van het pensioenvoordeel dat de werkgever in 2013 had.

Jet Grimbergen, bestuurder FNV Bondgenoten: “Ik ben ongelooflijk blij met het bereikte resultaat. Een resultaat dat in hoge mate tegemoet komt aan de eisen die onze leden hebben gesteld. Een resultaat dat onder druk van de gevoerde acties en dus door de steun van de werknemers tot stand is gekomen”.

Koopkracht en échte banen

Mariëtte Patijn, FNV arbeidsvoorwaardencoördinator: “De werknemers van Philip Morris mogen ontzettend trots zijn op dit resultaat. Zij vormen een voorbeeld voor de werknemers en bedrijven waar de komende tijd cao’s moeten worden afgesloten. Het bereikte resultaat past volledig in de FNV brede campagne voor Koopkracht en Echte Banen.”