vrijdag, 9. mei 2014 - 21:08 Update: 03-07-2014 0:36

Ernst Hirsch Ballin benoemd tot lid WRR

Foto van Binnenhof | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De ministerraad heeft vrijdag op voorstel van minister-president Rutte ingestemd twee nieuwe leden voor te dragen voor benoeming tot lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

De nieuwe leden zijn prof. mr. dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin en prof. dr. G.B.M. (Godfried) Engbersen.Ook heeft de ministerraad ingestemd met de voordracht voor benoeming van prof. dr. C.G. (Casper) de Vries tot adviserend lid van de Raad. De heren Hirsch Ballin en Engbersen zullen per 1 juli respectievelijk 1 september a.s. worden aangesteld. De aanstelling van de heer De Vries gaat in op 1 januari 2015.

Ernst Hirsch Ballin (1950) is hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht aan de Universiteit van Tilburg en hoogleraar Rechten van de mens aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Daarnaast is hij onder andere voorzitter van de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, voorzitter van de Achmea Foundation en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Cordaid.

Godfried Engbersen (1958) is hoogleraar Algemene sociologie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Daarnaast is hij onder andere Bestuurslid van het Oranjefonds, correspondent for the Continuous Reporting System on Migration van de OECD, en voorzitter van de regiegroep 'Kenniswerkplaats Leefbare Wijken', een samenwerking tussen de Erasmus Universiteit en de Gemeente Rotterdam.

Casper De Vries (1955) is hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics te Rotterdam. Daarnaast is hij onder andere plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad, voorzitter van de onafhankelijke Commissie verzekeraars, fellow bij het Tinbergen Instituut, Programme Director van het Risk Management programme van de Duisenberg school of finance, en lid van de EMU Monitor Group.

Provincie:
Tag(s):