woensdag, 5. februari 2014 - 12:18 Update: 03-07-2014 0:43

FNV: Arbeidsinspectie, pak beroepsziekten systematisch aan

Vlag FNV | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

De FNV wil dat de arbeidsinspectie meer werk maakt van het bestrijden van beroepsziekten.

Dat zegt FNV-voorzitter Ton Heerts vanavond in het NCRV- programma ‘Altijd Wat Monitor’, dat onderzoek deed naar beroepsziekten. De FNV vindt dat de Nederlandse Arbeidsinspectie veel te weinig inspecteurs op het terrein van veiligheid en gezondheid in dienst heeft.

Nederland telt in Europa het minste aantal inspecteurs op dit gebied. En de afgelopen jaren is het aantal inspecteurs nog verder afgenomen. De kans dat bedrijven worden gecontroleerd door de Arbeidsinspectie is in ons land gemiddeld 1 keer in de 35 jaar. Hele sectoren en branches worden nooit bezocht.

Ook ontbreekt er in Nederland een systematische aanpak van beroepsziekten door de Arbeidsinspectie. Beroepsziekten moeten nu worden gemeld door bedrijfsartsen die betaald worden door de werkgever, waardoor veel bedrijfsartsen helemaal geen melding doen, terwijl dat wel wettelijk verplicht is. Bovendien is de melding anoniem en moet die worden gedaan bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, NCvB. “Hierdoor blijft het bedrijf waar de beroepsziekte is ontstaan, buiten beeld. Het zou normaal zijn als de ziekmakende werkplek wordt aangepakt in plaats van de zieke werknemer, dan doen we echt aan preventie”, zegt Ton Heerts.

De FNV wil dat de werkgever zelf beroepsziekten bij de Arbeidsinspectie gaat melden. Zo wordt het bewustzijn over beroepsziekten vergroot en een preventieve aanpak mogelijk gemaakt. Jaarlijks lopen ruim 30.000 werknemers een beroepsziekte op en sterven er vroegtijdig 3000 werknemers vanwege langdurige blootstelling aan vies en ongezond werk.

Nederland heeft internationale ILO-verdragen getekend, die een systematische aanpak door de Arbeidsinspectie van beroepsziekten verplichten. Momenteel loopt er bij de Internationale Arbeidsorganisatie ILO een klacht van de Nederlandse vakbeweging over de huidige werkwijze en bezetting van de Arbeidsinspectie.