maandag, 29. december 2014 - 9:15 Update: 29-12-2014 15:59

Geen aangifte hulpverleners uit angst voor represailles

Toename agressie en geweld tijdens het verlenen (nood)hulp
Foto: fbf
Den Haag

Meer dan zes op de tien (63%) hulpverleners wordt geconfronteerd met agressie en geweld tijdens het verlenen van (nood)hulp. Het aantal incidenten is in de laatste 2 jaren zelfs verdrievoudigd ten opzichte van 2005/2006.

Hulpverleners vrezen dat zij financieel nadeel ondervinden wanneer zij immateriële of materiële schade oplopen als gevolg van agressie en geweld.

Dit blijkt maandag uit een enquête die stichting Hulp voor Hulpverleners heeft gehouden naar de aangiftebereidheid, waarop meer dan 2.500 hulpverleners hebben gereageerd. "Ik ben werkelijk geschokt over de uitkomsten van de enquête.", zegt Jan Franx voorzitter van de stichting Hulp voor Hulpverleners.

"Veel hulpverleners doen vaak geen aangifte van agressie en geweld uit angst voor represailles van de dader(s)." 27% van de respondenten die aangifte hebben gedaan, hebben hier negatieve ervaringen aan overgehouden.

"Het kan toch niet zo zijn dat hulpverleners na een aangifte thuis of bij een confrontatie met de dader op straat bedreigd of lastig worden gevallen. Nee, daar zou direct weer een vervolgaangifte op moeten volgen die wordt ondersteund door de werkgever." Het blijkt dat het veel te vaak voorkomt dat de dader(s) van dit soort verwerpelijke gedragingen niet wordt vervolgd.

 

Provincie:
Blik op 112: