dinsdag, 9. september 2014 - 12:39

Meer studenten doen bacheloropleiding natuur- of scheikunde

bacheloropleiding natuur- of scheikunde
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het aantal studenten dat een bacheloropleiding natuur- of scheikunde volgt is met ruim 20% gestegen. Ook is het aantal vrouwelijke onderzoekers binnen de natuur- en scheikunde sterk gegroeid, van de 88 nieuw gecreëerde onderzoeksplaatsen wordt nu ruim 30% door vrouwen ingenomen.

Deze resultaten staan in de tweede tussenrapportage van de Commissie Breimer over het Sectorplan natuur- en scheikunde, dat is aangeboden aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Snelle resultaten
Sinds 2011 investeert OCW jaarlijks 20 miljoen euro in het Sectorplan natuur- en scheikunde om de studentenaantallen natuur- en scheikunde te verhogen en het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek daarin structureel te versterken en te profileren. De Commissie Breimer, is onder de indruk van de geboekte resultaten. Binnen drie jaar zijn er zichtbare resultaten geboekt. Het rapport laat ook zien dat het chemische en fysische onderzoek in Nederland kwalitatief tot de wereldtop behoort en dat de zwaartepuntvorming in het onderzoek zich goed ontwikkelt. "Dankzij de specifieke middelen van het Sectorplan is het beleid over een breed front versterkt", aldus prof.dr. Douwe Breimer, voorzitter van de Commissie Sectorplan natuur- en scheikunde.