donderdag, 5. juni 2014 - 13:58 Update: 03-07-2014 0:35

OM heeft geen bewijs ronselen stemmen in Soest

foto van verkiezing | fbf
Foto: fbf
Soest

Het oriënterend feitenonderzoek naar mogelijke ongeregeldheden met stemkaarten door een lid van de PvdA in de gemeente Soest, heeft niet geleid tot een verdenking van enig strafbaar feit. Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland zal dan ook geen strafrechtelijk onderzoek hiernaar instellen.

Op 10 maart werd in een uitzending van PowNews de indruk gewekt als zou het PvdA-lid stemmen ronselen voor de gemeenteraadsverkiezingen door middel van volmachten. Na melding hiervan heeft het OM de Rijksrecherche opdracht gegeven tot het instellen van een feitenonderzoek. In dit onderzoek zijn de originele beelden van PowNews bekeken. Daarnaast zijn het betreffende PvdA-lid en diverse getuigen gehoord.

De bevindingen uit dit onderzoek leiden niet tot een verdenking van overtreding van een van de bepalingen van het Wetboek van Stafrecht die betrekking hebben op verkiezingsfraude. Zo is bijvoorbeeld niet gebleken dat er giften zijn geboden of beloften aan kiezers zijn gedaan. Volgens het openbaar ministerie is er zonder verdenking van enig strafbaar feiter geen grond om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen.  

Provincie: