dinsdag, 4. maart 2014 - 14:08 Update: 03-07-2014 0:41

SP-er Jan de Wit verlaat Tweede Kamer na 16 jaar

Foto van lege zetels in Tweede Kamer | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Op 1 april aanstaande verlaat SP-Kamerlid Jan de Wit de Kamer. Dit meldt de SP dinsdag.

Na een arbeidzaam leven van 45 jaar waarvan bijna 16 jaar als Tweede Kamerlid acht hij de tijd gekomen om het wat rustiger aan te gaan doen.

Jan de Wit kwam in mei 1998 in de Tweede Kamer. Oorspronkelijk was hij advocaat van beroep in zijn woonplaats Heerlen. Nadat de SP in 1994 twee zetels had verworven in de Tweede Kamer werd hij fractiemedewerker van Jan Marijnissen, op de terreinen Justitie en Sociale Zaken.

Van mei 1995 tot mei 1998 was hij (het eerste) Eerste Kamerlid voor de SP. Bij de verkiezingen van 1998 werd hij gekozen tot lid van de Tweede Kamer en trad hij toe tot de toen vijfkoppige SP-fractie.

Jan de Wit heeft zich in de Tweede Kamer vooral beziggehouden met onderwerpen op het gebied van Justitie en Sociale Zaken.

Zijn benoeming tot voorzitter van de Tijdelijke Onderzoekscommissie Financieel Stelsel in 2009 en daarna van de Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel in 2010 beschouwt hij als het hoogtepunt van zijn parlementaire werk.

Nu deze twee parlementaire onderzoeken inmiddels zijn afgerond en de Tweede Kamer de conclusies en aanbevelingen van beide rapporten heeft overgenomen, en nu recent de Eerste Kamer heeft ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel tot schrapping van het verbod op godslastering (dat hij samen met Gerard Schouw van D66 had ingediend) acht hij zich vrij om met pensioen te gaan.

Provincie:
Tag(s):