donderdag, 11. september 2014 - 22:19 Update: 11-09-2014 23:26

Van Rijn wil hervorming zorg voor kwetsbaren groepen niet uitstellen

Van Rijn wil hervorming zorg voor kwetsbaren groepen niet uitstellen
Foto: Archief FBF
Den Haag

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid houdt vast aan 1 januari 2015 als datum om de hervorming van de zorg voor de kwetsbaarste groepen in te laten gaan.

Dat heeft hij donderdag gezegd tijdens het debat over de Wet langdurige zorg (Wlz). Van Rijn wil met ingang van 1 januari de zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten anders gaan regelen. Die verandering houdt in dat alleen de meest kwetsbare mensen in een instelling zullen worden opgenomen. Dan gaat het bijvoorbeeld om demente ouderen, zwaar gehandicapten en mensen met een zeer ernstige psychiatrische stoornis. Van Rijn vindt het 'onlogisch' om met het invoeren een jaar te wachten zoals CDA, Groen Links en D66 in de Tweede Kamer voorstelden.

Zoals verwacht stemt de meerderheid van de Kamer in met de Wet langdurige zorg, een van de grote hervormingen van het kabinet. SP en PVV zijn tegen. Zij vinden dat door de plannen van staatssecretaris Van Rijn te weinig mensen toegang hebben tot langdurige zorg.

Van Rijn over het tijdstip van invoeren: 'Uitstellen is niet goed en buiten proportie omdat je de zorgen van mensen vergroot.' Hij wees op twee andere grote zorgwetten die al zijn aangenomen. De volksverzekering AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) moet sowieso worden aangepast omdat eerder is besloten dat komend jaar onderdelen daaruit overgaan naar gemeenten en zorgverzekeraars. Van Rijn: 'En we hebben een wet met verbeterpunten voor de langdurige zorg waar we al jaren over praten. Het zou dan toch merkwaardig zijn om die verbeteringen niet meteen mee te nemen.'

Via de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) wordt geregeld dat mensen die eigenlijk 24 uur per dag zorg nodig hebben terechtkunnen in een zorginstelling. De Wlz vervangt de AWBZ waarvan in 2012 bijna 800.000 mensen gebruikmaakten.