donderdag, 16. juli 2015 - 13:34 Update: 16-07-2015 21:53

Aantal kinderen met obesitas in Amsterdam daalt

Minder kinderen met overgewicht in Amstedam
Amsterdam

Het percentage kinderen in Amsterdam met overgewicht is in 2013 gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. In 2011 had 16,8% van de kinderen overgewicht en obesitas, in 2013 is dat nog 15,2%. Dit blijkt uit de monitor van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Onder oudere kinderen komt overgewicht vaker voor dan onder jongere kinderen.

Wethouder Eric van der Burg (Zorg): 'We zien dat naarmate kinderen ouder worden overgewicht vaker voorkomt. Kinderen die op een gezond gewicht zitten zijn over het algemeen stabiel en hebben nog steeds een gezond gewicht. De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht is een aanpak van de lange adem. We hebben als doel gesteld dat alle kinderen in 2030 een gezond gewicht hebben. Ik vind het belangrijk om hier de tijd voor te nemen.'

Ontbijt en beweging

Met een gevulde maag leren kinderen beter op school. Het ontbijt is daarom voor hen de belangrijkste maaltijd van de dag. De monitor van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht laat zien dat in 2013 meer kinderen ontbijten dan voorgaande jaren. Ook haalt bijna de helft van de kinderen de Norm Gezond Bewegen van gemiddeld één uur per dag bewegen.

Aanpak gezond gewicht

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht is een breed opgezet programma van projecten en interventies op het gebied van zorg, school, sport en wetenschap om overgewicht en obesitas bij kinderen te bestrijden. Het programma loopt tot 2033.

Provincie: