donderdag, 3. september 2015 - 18:21 Update: 03-09-2015 21:31

OM en RIVM binnenkort in gesprek over 'containerbaby'

OM wil binnenkort met  RIVM spreken over 'containerbaby'
Foto: Politie
Amsterdam

Het onderzoek naar de identiteit van de moeder van de ‘containerbaby’ is nog niet afgerond. Ondanks alle inzet van politie, NFI en OM is nog steeds niet bekend wie de moeder is van de baby die op 26 oktober 2014 huilend in een ondergrondse vuilcontainer in Amsterdam werd aangetroffen. De EO heeft vandaag in een persbericht gemeld dat het OM het medisch beroepsgeheim van het RIVM wil doorbreken. Die conclusie is onjuist: het OM gaat binnenkort over deze zaak met het RIVM in gesprek.

Zaterdagavond 5 september besteedt het EO-programma ‘Dit is de Dag’ aandacht aan de zaak. Aan de uitzending hebben onder meer de meldster, de Amsterdamse politie en het Amsterdamse OM meegewerkt. De officier van justitie meldt in de uitzending het voornemen contact te leggen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waar alle gegevens met betrekking tot hielprikken worden bewaard.

Vanzelfsprekend zal moeten worden getoetst of in dit geval de medische gegevens aan het OM kunnen worden overgelegd met als doel de identiteit van de moeder vast te stellen. Het betreffen immers gegevens die onder het medisch beroepsgeheim vallen. Het RIVM zal een eigen afweging moeten maken, aldus de officier in de uitzending van komende zaterdag.

Indien het RIVM besluit de gegevens niet te verstrekken, kan de zaak aan de rechter worden voorgelegd, zo legt de officier in de uitzending de algemene procedure uit. Het OM zal daarover pas een beslissing nemen nadat het OM de zaak inhoudelijk met het RIVM heeft besproken. Enige tijd geleden heeft de politie over deze zaak een verkennend gesprek gehad met het RIVM, maar de afspraak tussen het OM en het RIVM moet dus nog plaatsvinden.

De politie vertelt in de uitzending waar het onderzoek onder meer uit heeft bestaan. Zo heeft het programma Opsporing Verzocht uitgebreid aandacht aan de zaak besteed. In dat programma werd onder meer de kleding van het meisje getoond en werd gemeld dat het meisje pigmentvlekken had en dat ze een hielprik had gehad. Aangezien zo’n hielprik door een verpleegkundige moet zijn gegeven bestond de hoop dat via die weg de zaak zou worden opgelost. Maar dat gebeurde niet. Er kwamen vele tips binnen, maar die leidden niet tot de identiteit van de moeder.

Dankzij een door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) uitgevoerd ‘isotopenonderzoek’ kon worden vastgesteld in welk land het meisje of haar moeder moet zijn geweest. Het onderzoek wees naar Nederland, mogelijk naar Duitsland of België.

In de uitzending komt ook de meldster uitgebreid aan het woord. Zij hoorde die bewuste nacht rond kwart over vier gehuil uit een ondergrondse vuilcontainer komen en waarschuwde de politie. politie en brandweer wisten vervolgens de baby uit haar benarde positie te bevrijden. Het meisje werd voor controle overgebracht naar een ziekenhuis. Inmiddels is het meisje ondergebracht in een pleeggezin waar ze het goed maakt.

Provincie: