donderdag, 8. oktober 2015 - 9:15 Update: 08-10-2015 14:01

Minder branden en inbraken in Nederland

Den Haag

De daling van het aantal inbraken en branden in Nederland zet door. Waar verzekeraars in 2013 gemiddeld nog circa 3.500 inbraakclaims per maand registreerden, daalde dat in 2014 naar 2.900.

Het aantal brandschades daalt ook: van 315 per dag in 2013 tot 274 claims vorig jaar. Opvallend is de effectiviteit van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Wie een keurmerk heeft, loopt ruim 30 procent minder kans op inbraak en brand, zo meldt het Verbond voor Verzekeraars.

De daling blijkt uit de Risicomonitor Woninginbraken en de Risicomonitor Woningbranden, die het Verbond van Verzekeraars opnieuw uitbrengt in de Week van de Veiligheid. Het Verbond maakt hiervoor een analyse van inbraak- en brandclaims die verzekeraars hebben geregistreerd in het Centraal Informatie Systeem. Het Algemeen Nederlands Inbraakpeil – het aantal inbraakclaims per 1.000 huishoudens – daalde in 2014 naar 3,6 (was 4,4 in 2013), het Algemeen Nederlands Brandpeil daalde van 15,3 naar 13,3. De totale schadelast loopt in de vele honderden miljoenen euro’s.

Meeste inbraken in Brabant, minste in Groningen

Hoewel het aantal inbraakclaims relatief daalde, hebben inwoners van Noord-Brabant nog altijd de meeste kans op diefstal thuis: per 1000 huishoudens noteerden verzekeraars in Brabant vorig jaar 5,4 claims. Groningen is de veiligste provincie (1,65 claims per 1000 huishoudens). Opvallend is dat alleen in Limburg het aantal claims (zeer licht) is gestegen. Van de grote steden (meer dan 50.000 huishoudens) was het inbraakrisico in 2014 het hoogst in Tilburg en Eindhoven. Nu de “r” weer in de maand zit is extra alertheid geboden: in de donkere maanden zijn inbrekers het actiefst, vooral tijdens beide kerstdagen als velen familie opzoeken of met vakantie zijn.

Brand in 1 op 76 woningen, brandkans op platteland hoger

Ook het aantal brandclaims is gedaald. Vorig jaar waren iets meer dan 100.000 huishoudens de dupe van een kleine of grote brand in hun woning, wat neerkomt op brandschade in één op de 76 woningen. In alle provincies daalde het risico, in Overijssel, Limburg en Brabant bleef de brandkans het grootst – vermoedelijk omdat men in dunner bevolkte gebieden een brand later ontdekt en dus later actie wordt ondernomen. Ingezoomd op de steden is het brandrisico in Enschede en Apeldoorn het grootst. Waar de Kerst voor de meeste inbraakclaims zorgt, stuwt de jaarwisseling het aantal brand-claims omhoog: door (illegaal) vuurwerk en vandalisme verdriedubbelt het aantal geclaimde schades. 

Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):