vrijdag, 23. oktober 2015 - 8:19 Update: 23-10-2015 13:10

Toename verkeersdrukte afgelopen vier maanden

Verkeersdrukte op rijkswegen neemt toe
Foto: fbf archief
Den Haag

Ten opzichte van vier maanden geleden is de drukte op de rijkswegen toegenomen. Landelijk neemt het totaal aantal afgelegde kilometers op het rijkswegennet op jaarbasis licht toe. Ook de filezwaarte en de extra reistijd voor alle snelweggebruikers tezamen zijn gestegen. Dat staat in de Publieksrapportage Rijkswegennet die minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Minister Schultz van Haegen:,'Het is voor de weggebruiker en voor onze economie belangrijk dat we investeren in infrastructuur en bereikbaarheid, dat is ook een voorwaarde voor economische groei. De toenemende drukte op de wegen onderstreept de noodzaak om zowel in als buiten de Randstad voluit door te gaan met de aanleg van wegen die voor verlichting gaan zorgen. Voorbeelden zijn de grootscheepse werkzaamheden in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere en de aanleg van extra rijstroken op de A12 tussen Utrecht en Arnhem.'

Meer verkeer in hele land

Het totaal aantal afgelegde voertuigkilometers op jaarbasis is sinds mei met 0,9 procent gestegen tot 67 miljard. Sinds eind 2014 is weer een stijging te zien van de filezwaarte. De jaarfilezwaarte - de gemiddelde filelengte vermenigvuldigd met de duur van de file - is tussen mei en augustus gestegen met 3,1%, tot 9,3 miljoen kilometerminuten. Deze stijging komt doordat er zowel in de randstad als daarbuiten meer verkeer is. Vooral in de spits is de verkeersintensiteit hoog. Ook nam het aantal files door incidenten en ongevallen licht toe. De hinder door werkzaamheden is lager dan in de voorgaande periode (4,1%) en ruim onder de norm van 10%.

Het aantal uren dat alle weggebruikers gezamenlijk extra hebben moeten reizen, onder andere door files, steeg met 3,8 % naar 51,2 miljoen uur op jaarbasis. In de filetop-10 staan met name snelwegen in de Randstad. De A20 bij Rotterdam staat opnieuw op de eerste plaats.

Provincie: