woensdag, 7. juni 2017 - 8:13 Update: 07-06-2017 8:20

Meer grensoverschrijdend wegvervoer door MOE-landen

Meer grensoverschrijdend wegvervoer door MOE-landen
Foto: Archief EHF
Den Haag

Buitenlandse vrachtauto’s vervoerden in 2015 ruim 40 miljoen ton goederen vanuit Nederland naar het buitenland. Dat is 5,7 procent meer dan een jaar eerder.

De toename kwam geheel voor rekening van vrachtauto’s uit Midden- en Oost-Europa (MOE-landen). Dit blijkt uit nieuwe cijfers van CBS en Eurostat.

Het vervoerde gewicht van vrachtauto’s uit de MOE-landen nam met 21 procent toe, terwijl het vervoerde gewicht door vrachtwagens uit andere landen juist met 4 procent daalde. Daarmee werd 42 procent van het totale grensoverschrijdend wegvervoer vanuit Nederland door buitenlandse voertuigen verzorgd. In 2006 was dit aandeel nog 32 procent.

In vergelijking met 2014 steeg het wegvervoer door Slovenen (+59 procent) en Bulgaren (+57 procent) het sterkst. Alleen Slowaken vervoerden iets minder (-5 procent). In de periode 2006-2015 steeg het wegvervoer vanuit Nederland door wagens uit alle MOE-landen fors, gemiddeld met 177 procent. Poolse vrachtauto’s vervoerden in 2015 met een aandeel van 56 procent hierin de meeste lading vanuit Nederland, gevolgd door Tsjechische voertuigen met een aandeel van 9 procent. Bulgaarse en Sloveense vrachtwagens hadden een aandeel van respectievelijk 5 en 2 procent in de door MOE-landen vervoerde lading.

Vrachtauto’s uit MOE-landen steeds minder naar eigen land

Wegvervoerders uit andere Europese landen vervoeren doorgaans relatief veel goederen naar hun thuisland. Vervoerders uit MOE-landen transporteren juist veel meer goederen vanuit Nederland naar andere landen dan hun eigen land. Was in 2006 nog 59 procent bestemd voor de eigen markt, in 2015 was dit gehalveerd. Bij vrachtauto’s uit de overige Europese landen ligt dit aandeel in de periode 2006-2015 vrijwel onveranderd boven de 80 procent.

Vrachtauto’s uit MOE-landen vooral naar buurlanden Nederland

Van de tien nationaliteiten die het vaakst vracht vervoeren naar andere landen dan het eigen land, komen er negen uit Midden- en Oost-Europa. Bijna driekwart van alles wat in trucks uit MOE-landen in Nederland wordt ingeladen was bestemd voor Duitsland, België en Frankrijk. Dit zijn dezelfde landen waar ook Nederlandse vrachtauto’s veel op rijden (92 procent). Vrachtauto’s geregistreerd in Frankrijk, Italië en Duitsland rijden goederen vanuit Nederland juist vrijwel alleen naar hun eigen land. Gemiddeld had 7 procent een andere bestemming.