woensdag, 16. augustus 2017 - 10:06 Update: 16-08-2017 14:06

Uitzonderlijk hoge bbp-groei in tweede kwartaal 2017

Uitzonderlijk hoge bbp-groei in tweede kwartaal 2017
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2017 met 1,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei is vooral te danken aan de uitvoer en de consumptie van huishoudens. Verder namen ook de investeringen weer toe. Het bbp groeit al 13 kwartalen achter elkaar.

De groei van het bbp in het tweede kwartaal is uitzonderlijk hoog. Zo’n groeicijfer is deze eeuw pas twee keer eerder opgetekend. De 21e eeuw telde tot en met het tweede kwartaal van dit jaar 66 kwartalen, hiervan waren er 47 met groei. In hoeverre de groei in het tweede kwartaal een uitschieter is, zal blijken bij de groeicijfers van de komende kwartalen.

Bbp groeit met 3,3 procent ten opzichte van het tweede kwartaal 2016

Volgens de eerste berekening was het bbp 3,3 procent groter dan in het tweede kwartaal van 2016. De groei is breed gedragen; meer uitvoer, meer consumptie en meer investeringen. Voor werkdagen gecorrigeerd bedraagt de groei van het bbp 3,8 procent.

Vooral meer chemische producten en machines uitgevoerd

De uitvoer van goederen en diensten groeide in het tweede kwartaal van 2017 iets minder sterk dan in het voorgaande kwartaal. Nederlandse bedrijven hebben vooral meer chemische producten, machines en apparaten uitgevoerd. De export van Nederlands product en de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeiden ongeveer even hard.

De invoer van goederen en diensten groeide minder sterk dan de uitvoer. Het saldo van in- en uitvoer droeg daardoor stevig bij aan de groei.

Consumenten geven meer uit aan voeding en duurzame goederen

Consumenten hebben opnieuw meer uitgegeven dan een jaar eerder. Hun bestedingen groeiden iets sterker dan in de voorgaande kwartalen. Consumenten besteden al 13 kwartalen op rij meer uit dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal gaven consumenten vooral meer uit aan kleding, elektrische apparaten en aan de inrichting van hun huis. Verder hebben ze meer besteed aan voeding, dranken en tabak.

Ook gaven consumenten meer uit aan diensten, zoals horeca. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit. Ten slotte hebben buitenlandse consumenten meer besteed dan een jaar eerder. Vorig jaar viel Pasen in het eerste kwartaal, dit jaar in het tweede kwartaal.

De consumptiegroei is in lijn met het aantrekken van de werkgelegenheid, waarover het CBS vandaag ook bericht, de daling van de werkloosheid en het aanhoudende herstel op de woningmarkt. Verder lag het consumentenvertrouwen in het tweede kwartaal op het hoogste niveau in 10 jaar.

Meer geïnvesteerd in woningen en personenauto’s

Ook dit kwartaal zijn vooral de investeringen in woningen en personenauto’s gegroeid. De hogere investeringen in het tweede kwartaal zijn in lijn met het positieve producentenvertrouwen.

Zakelijke dienstverlening sterkst gegroeid

De productie van de zakelijke dienstverlening groeide in het tweede kwartaal het sterkst. Dat is vooral toe te schrijven aan de uitzendbranche en de reisbureaus. Dat is ook terug te zien in de banencijfers die CBS vandaag publiceert: het aantal uitzendkrachten nam opnieuw sterk toe. Verder groeide de productie van de bouwbedrijven weer aanzienlijk; vooral de bouw van woningen droeg hieraan bij.

Ook de industrie produceerde opnieuw meer dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2017 groeide vooral de productie van machines, elektrische en elektrotechnische producten, en transportmiddelen. De delfstoffenwinning produceerde opnieuw minder dan een jaar eerder.