zaterdag, 19. december 2015 - 10:16 Update: 19-12-2015 11:10

Rode Kruis vervangt SIGMA-teams voor Noodhulpteam

Rode Kruis: Noodhulpteam vervangt SIGMA-teams
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Amsterdam

Het Rode Kruis gaat voortaan op een nieuwe manier noodhulp verlenen bij grote rampen of calamiteiten. In het hele land staan bijna 1000 nieuwe vrijwilligers paraat om medische hulp te bieden als onderdeel van een Noodhulpteam.

Deze nieuwe Noodhulpteams komen in de plaats van de voormalige SIGMA-teams en zijn onderdeel van Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB), dat vanaf 4 januari 2016 landelijk wordt ingevoerd. De nieuwe vrijwilligers zijn de afgelopen maanden opgeleid en getraind om hen voor te bereiden op hun nieuwe rol bij een noodsituatie met veel slachtoffers.

Hulp aan lichtgewonden

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) is de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de coördinatie van geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen. Bij een ongeval of ramp met veel slachtoffers kan de GHOR een of meer Noodhulpteams van het Rode Kruis tegelijk met de reguliere hulpdiensten oproepen.

Het Noodhulpteam ontfermt zich over de lichtgewonde slachtoffers, het ambulancepersoneel concentreert zich op de zorg voor de zwaargewonde slachtoffers. Daardoor kunnen alle gewonden, zwaar- of lichtgewond, snel en tegelijkertijd hulp krijgen. “De focus van de Noodhulpteams op lichtgewonden ligt meer in het verlengde van onze expertise, waar we de meeste ervaring mee hebben, zoals bij evenementen,” aldus Gijs de Vries, algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis.

De nieuwe rol voor de Rode Kruis vrijwilligers is er gekomen omdat door veranderingen in wet- en regelgeving, maar ook door nieuwe inzichten, verbeteringen zijn doorgevoerd in de samenwerking met de Veiligheidsregio’s, de Regionale Ambulance Voorziening en het Instituut voor Fysieke Veiligheid.

In heel Nederland zijn bijna 1000 vrijwilligers opgeleid, voor in totaal 25 Noodhulpteams. Een operationeel team bestaat uit 8 hulpverleners, waaronder de chauffeur, die in principe binnen 45 minuten op de incident-locatie aanwezig kunnen zijn. Door een nieuwe manier van oproepen en vervoer is dat 15 minuten sneller dan voorheen. Van Noodhulpteamleden wordt onder meer verwacht dat zij minimaal 4x per jaar actief zijn als EHBO-er bij grote evenementen, zoals Koningsdag of de Nijmeegse Vierdaagse. Op die manier blijft hun ervaring met hulp aan lichtgewonde slachtoffers up to date en zijn zij breed inzetbaar.

Noodhulp

Sinds jaar en dag staat het Rode Kruis 24/7 paraat om de overheid en reguliere hulpdiensten te ondersteunen bij rampen of calamiteiten. Vrijwilligers van de hulporganisatie kunnen ook worden gealarmeerd en ingezet om te helpen bij de evacuatie en opvang van burgers. Sinds september 2015 is het Rode Kruis ook nauw betrokken bij de opvang van vluchtelingen in Nederland.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):